Poseł PiS: "W zw. z informacjami o wywożeniu odpadów z budowy metra udałem się nad Wisłę. Zobaczyłem..."

Paweł Lisiecki bada, co trafia na chronione nadwiślańskie obszary Natura 2000. Nie jest dobrze – co widać na zdjęciach, które zrobił.
Paweł Lisiecki Poseł PiS: "W zw. z informacjami o wywożeniu odpadów z budowy metra udałem się nad Wisłę. Zobaczyłem..."
Paweł Lisiecki / Twitter


Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 (w tym przypadku miasto Warszawa) – wprowadzonym przez rząd PO-PSL - zobowiązany jest zapobiec wszelkim pogorszeniom stanu siedlisk i znaczącemu niepokojeniu gatunków, będących w danym obszarze przedmiotami ochrony. Dotyczy to także zapobieganiu pogorszeniom spowodowanym przez czynniki naturalne, albo pogorszeniom w wyniku legalnej, niewymagającej szczególnych zezwoleń działalności człowieka.

Po zmianach w 2012 roku sieć Natura 2000 w Polsce zajmuje prawie 20 proc. powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszary „siedliskowe” – przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków.

ppi/k
Źródło: Twitter


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe