Ks. Janusz Chyła: Na imię Jezusa zegnie się każde kolano

W Starym i Nowym Testamencie imię ma bardzo duże znaczenie. Wskazuje na tożsamość osoby, która je nosi i misję, jaką ma do wypełnienia. Jest zatem czymś więcej niż nazwą własną. Bóg niektórym osobom sam nadaje imiona, a wówczas, gdy kogoś powołuje do spełnienia szczególnego zadania, to także je zmienia. Abram staje się Abrahamem, Jakub Izraelem, a Szaweł Pawłem. Ludzkie, a tym bardziej Boże imię, winno być otoczone szczególnym szacunkiem.
 Ks. Janusz Chyła: Na imię Jezusa zegnie się każde kolano
pixabay.com
Maryja i Józef – którym bliska była tradycja biblijna – za oczywiste uważali posłuszeństwo Bogu także w realizacji polecenia nadania imienia Jezusowi. Archanioł Gabriel zapowiedział Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1,31). Również Józef otrzymał we śnie polecenie nadania tego imienia Synowi Bożemu (por. Mt 1,21). Imię Jezus wywodzi się z języka hebrajskiego i znaczy „Bóg zbawia”. Zbawienie to polega przede wszystkim na wyzwoleniu z niewoli grzechu.

Bóg stając się człowiekiem, wszedł w historię świata, aby spełnić obietnice dane przez proroków. Przybranie imienia Jezus świadczy o Jego bliskości względem ludzi, której skutkiem jest pojednanie ziemi z niebem. Dlatego św. Piotr przemawiając przed Sanhedrynem, stwierdził: „Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

Jezus swoje ziemskie imię otrzymał od Józefa i Maryi, ale ostatecznie jego tożsamość zależy od Ojca Niebieskiego. Wynikają z tego wnioski również dla nas. Bóg zna nas wcześniej i lepiej od kogokolwiek z ludzi, włącznie z rodzicami. Doniosłe znaczenie imienia Jezus jest wskazówką dla rodziców zastanawiających się nad nadaniem imion własnym dzieciom. Istotne, aby nie zwracali uwagi jedynie na ich brzmienie lub panującą modę, ale na głębszy sens. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę patrona – świętego lub błogosławionego.

Janusz Chyła

#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...
Tygodnik

Opinie

Popkultura