REKLAMA

Projekt PSL-Kukiz 15 jest ogromnym zagrożeniem dla całego systemu ubezpieczeń

Prezydium Komisji Krajowej nie pozostawia przysłowiowej suchej nitki na poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych autorstwa PSL-Kukiz 15. Porażające, że takie pomysły firmuje Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej, a obecnie kandydat na prezydenta RP. „Solidarność” apeluje do posłów o odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu.
 Projekt PSL-Kukiz 15 jest ogromnym zagrożeniem dla całego systemu ubezpieczeń
/ Fot. M. Lewandowski
Przedmiotem projektu jest modyfikacja zasad podlegania składce na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Projekt zakłada zasadę dobrowolności płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Problem w tym, że wnioskodawca w żaden sposób nie oszacował skutków proponowanych zmian.

- Przedstawiony projekt jest złą propozycją zmiany systemowej, która nie została poprzedzona żadnymi badaniami ani analizami. Należy podkreślić brak jakiejkolwiek próby oszacowania wpływu proponowanych rozwiązań na stabilność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz budżet państwa – napisano w opinii.

- Wnioskodawca zignorował jedną z najważniejszych zasad systemu ubezpieczeń społecznych jaką jest zasada solidaryzmu międzypokoleniowego. Gwarantuje ona finansowanie świadczeń bieżącymi dochodami pochodzącymi przede wszystkim ze składek osób ubezpieczonych. Równie ważną zasadą systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce jest ich powszechność, która polega na udziale w systemie wszystkich uczestników rynku pracy, tak aby zabezpieczyć ich dochody w okresach, kiedy nie mogą, ich osiągać – czytamy dalej.


Prezydium KK ocenia, że wprowadzenie dobrowolności doprowadzi do chaosu i braku przewidywalności planowanych wpływów do FUS oraz pozbawi przedsiębiorców ochrony ubezpieczeniowej, a utrzymanie systemu będzie zależne tylko od osób płacących składki, w tym przede wszystkim od pracowników etatowych.

Pojawiają się również poważne wątpliwości co do zgodności proponowanych rozwiązań z Konstytucją RP.

- Projekt nie zawiera odniesienia proponowanych rozwiązań do konstytucyjnej zasady prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP). Projekt nie zawiera analizy kosztów społecznych związanych z sytuacją utraty zdolności do pracy (przykładowo w wyniku wypadku przy pracy) osoby, która nie będzie podlegała ubezpieczeniu. Nie zawiera próby analizy proponowanych rozwiązań w kontekście renty rodzinnej i renty rodzinnej wypadkowej – wskazuje w opinii Prezydium KK.  


Niedopuszczalna zdaniem Prezydium KK jest również zasada, że jedni mają obowiązek płacenia składek, a drudzy mają prawo wyboru.

- Rodzi się pytanie, czy intencją wnioskodawcy jest, aby składka na ubezpieczenia społeczne była dobrowolna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a obowiązkowa w odniesieniu do osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej?


W podsumowaniu Prezydium ocenia jakość legislacyjną wniosku jako bardzo niską, stanowiącą poważne zagrożenie dla całego systemu polityki społecznej państwa. Państwo jest jest całością, w którym różne obszary wzajemnie się uzupełniają. To – zdaniem Prezydium – niezrozumiałe, że takie pomysły firmuje były minister pracy i polityki społecznej, który powinien w tej materii mieć elementarną wiedzę.

„Solidarność” kończy swoją opinię apelem do posłów o odrzucenie projektu PSL-Kukiz 15 już w pierwszym czytaniu.

ml

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura