[Tylko u nas] Ks. Janusz Chyła: Piłat w wyznaniu wiary

Historia zbawienia splata się z dziejami świata. Wiele wydarzeń, pozornie przypadkowych, komponuje się w sensowną całość. Niektóre z nich były zapowiedziane w Starym Testamencie. A inne mają związek z decyzjami przywódców politycznych, którzy całkowicie nieświadomie włączyli się w Boże zamysły.
 [Tylko u nas] Ks. Janusz Chyła: Piłat w wyznaniu wiary
/ "Ecce Homo" Antoni Ciseri Wikipedia domena publiczna
Betlejem jako miejsce narodzenia Mesjasza wskazuje prorok Micheasz: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności” (5,1). Sens tych słów odkrywamy w nauczaniu św. Łukasza: „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna” (Łk 2,4-5). Powodem tej wyprawy był spis ludności, zarządzony przez Cezara Augusta. Tak więc cesarz rzymski wpisał się w realizację proroctwa.

Podobnie Herod, zamierzając zabić Nowonarodzonego Mesjasza, spowodował ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu. Spełniła się przez to zapowiedź proroka Ozeasza, o której wspomina św. Mateusz: „Z Egiptu wezwałem Syna mego” (Mt 2,15).

I wreszcie Piłat, rzymski prefekt Judei – podobnie jak Cezar August i Herod – wspominany jest nie tylko na kartach Biblii, ale także przez starożytnych historyków. Skazując Jezusa na śmierć, przyczynił się do realizacji wielu proroctw starotestamentalnych o Mesjaszu – Prawdziwym Baranku. Obecność Piłata w Credo nie jest zatem przypadkowa. Potwierdza ona prawdę, że zbawienie nie jest mitem, którego nie można zlokalizować w historii. Ma ono swój czas i miejsce. Życie, nauczanie, czyny i Pascha Jezusa Chrystusa mają sens historyczny, a także ponadhistoryczny. Wydarzenia te odnoszą się do człowieka każdej epoki. Aby przesłanie z nich wynikające zrozumieć, koniecznie trzeba uwzględnić kontekst historyczny, społeczny a nawet polityczny.

ks. Janusz Chyła
 

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe