REKLAMA

Sędziowie z Legnicy "orzekają o niekonstytucyjności" ustawy dyscyplinującej sędziów...

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy podjęło dwie uchwały. Jedna dotyczy ustawy dyscyplinującej sędziów podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę, a druga ma dotyczyć "bulwersujących" w ich opinii wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy, które według nich mogą "stanowić przyzwolenie, czy też zachętę, do stosowania aktów przemocy"
 Sędziowie z Legnicy "orzekają o niekonstytucyjności" ustawy dyscyplinującej sędziów...
/ screen YouTube

- W opinii Zgromadzenia ustawa ta, mimo modyfikacji niektórych uregulowań pierwotnego projektu, nie spełnia wymogu zgodności z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej, jak również nie spełnia standardów wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, podważając funkcjonowanie polskich sądów w europejskiej przestrzeni prawnej i istotnie utrudniając polskim sędziom stosowanie prawa Unii Europejskiej


- piszą sędziowie w pierwszej uchwale

- Zgromadzenie podkreśla, że niedopuszczalne jest w demokratycznym państwie prawnym antagonizowanie społeczeństwa, nastawianie jednych grup społecznych przeciwko innym oraz wprost odwoływanie się do języka mowy nienawiści. Nie licuje to z godnością oraz majestatem urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie domaga się zaprzestania dalszych nieuzasadnionych i niczym nieusprawiedliwionych insynuacji skierowanych przeciwko sędziom. Wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące „eliminacji”, bądź „oczyszczania naszego polskiego domu” w kontekście sędziów, nie znajdują precedensu w dotychczasowej historii III RP. W odczuciu społecznym mogą stanowić przyzwolenie, czy też zachętę, do stosowania aktów przemocy.


- piszą sędziowie w drugiej uchwale

Według Konstytucji RP jedynym organem władnym orzekać o konstytucyjności ustaw jest Trybunał Konstytucyjny.

Źródło: TuLegnica.pl/Legnica.so.gov.pl

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura