Premier uda się na nadzwyczajne posiedzenie RE: Odejść od logiki podziałów płatnicy netto – beneficjenci

20 lutego 2020 r. szef polskiego rządu udaje się do Brukseli, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej poświęconym nowemu wieloletniemu budżetowi UE na lata 2021-2027.
 Premier uda się na nadzwyczajne posiedzenie RE: Odejść od logiki podziałów płatnicy netto – beneficjenci
/ Krystian Maj / KPRM
Szefowie państw i rządów UE podejmą próbę uzgodnienia najważniejszych elementów projektowanego budżetu Wspólnoty po roku 2020. Przewodniczący Rady Europejskiej po konsultacjach z państwami członkowskimi przygotował nową propozycję kompromisu ws. budżetu, która będzie podstawą dyskusji. Na marginesie RE planowane jest spotkanie koordynacyjne premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.


Stanowiska państw członkowskich nadal są bardzo rozbieżne. Polska podkreśla, że negocjacje dotyczące budżetu UE nie są zwykłym ćwiczeniem księgowym: wielkość nowego budżetu wieloletniego UE powinna odpowiadać ambicjom politycznym Wspólnoty, także w kontekście wielu nowych wyzwań, jak presja migracyjna czy cele klimatyczne. Nie da się realizować więcej za mniej. W ocenie Polski należy zapewnić odpowiednie finansowanie dla polityki spójności i polityki rolnej (przewidzianych w traktatach), które są sprawdzonymi instrumentami finansowymi i mają kluczowe znaczenie m.in. dla zmniejszania różnic rozwojowych między regionami, funkcjonowania wspólnego rynku i realizacji działań klimatycznych. W szczególności należy zapewnić sprawiedliwy i obiektywny podział środków w polityce spójności i Wspólnej Polityce Rolnej. Polska oczekuje, że finansowanie budżetu UE będzie proste i sprawiedliwe, a Brexit jest okazją do eliminacji rabatów we wpłatach do budżetu. W debacie należy odejść od logiki podziałów płatnicy netto – beneficjenci, ponieważ wszystkie bez wyjątku państwa członkowskie czerpią korzyści z istnienia jednolitego rynku i jego swobód. Powyższe postulaty znajdują szerokie poparcie wśród krajów Wspólnoty. Pod wspólną deklaracją przyjętą na Szczycie Przyjaciół Spójności 1 lutego 2020 r. podpisało się 15 państw członkowskich.
 
 

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe