REKLAMA

Zespół prawa pracy RDS o projekcie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ma m.in.: doprecyzować pojęcia sporu, wprowadzić do niego kryterium reprezentatywności, wskazać podmioty uprawnione do wszczynania sporów – wyjaśniał wiceminister rodziny Stanisław Szwed na posiedzeniu zespołu RDS ds. prawa pracy.
 Zespół prawa pracy RDS o projekcie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
/ www.pexels.com

Inne zapisy projektu, to np. wprowadzenie zasady badanie legalności sporu poprzez skierowanie go przez pracodawcę na drogę sądową, kwestie mediatorów i pokrywania kosztów mediacji przez strony sporu, a nie ministerstwo rodziny.

 

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” pozytywnie odnieśli się do kierunku zmian, m.in. w sprawie sądowej kontroli sporu zbiorowego czy ustalenia maksymalnego okresu jego trwania. Zaznaczyli natomiast, że w sporach zbiorowych powinni by uwzględniani również stażyści czy wolontariusze, bo choć nie pobierają wynagrodzenia, to jednak dotyczą ich warunki bhp czy inne warunki pracy.

 

OPZZ również pozytywnie odnosi się do projektu, choć ma kilka uwag, np. co do definicji pracodawcy. Chodzi o sytuacje,gdy związki nie mogą prowadzić sporu z pracodawcą rzeczywistym, a nie zależnym. Ma to miejsce np. przy pracy tymczasowej, ale także w wypadku podmiotów samorządowych i rządowych (np. spory nauczycieli).

 

Szczególnie istotne jest też to, by postępowanie przed sądem ws przedmiotu sporu zbiorowego nie było nadmiernie przewlekane. W projekcie jest bowiem mowa o dwuinstancyjności postępowania, po czym dopiero orzeczenie stanie się prawomocne. To wskazuje na możliwą przewlekłość.

 

AG


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura