REKLAMA

Janusz Wolniak: Odrzucając finansowanie in vitro, Wrocław dołączył do Krakowa

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej 9 lutego w porządku obrad znalazł się punkt ws. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia”, wniesiony przez klub Nowoczesna. Wniosek upadał stosunkiem 20 głosów przeciw, 14 za i 2 wstrzymujących się.
Janusz Wolniak Janusz Wolniak: Odrzucając finansowanie in vitro, Wrocław dołączył do Krakowa
Janusz Wolniak / Janusz Wolniak
Zanim jednak doszło do tego głosowania od początku tygodnia Akcja Katolicka rozpoczęła szeroką akcję informacyjną w lokalnych mediach oraz w swoich strukturach. Diecezjalne Radio Rodzina i inne media informowały o mającym nadejść głosowaniu oraz upowszechniły apel i stanowisko Diecezjalnej Akcji Katolickiej do mieszkańców Wrocławia, do członków AK i radnych. Apel był też odczytywany w niektórych kościołach. Akcja Katolicka zwracała się w nim o zamanifestowanie sprzeciwu przeciw uchwale o finansowaniu procedury in vitro w dniu zebrania Rady Miejskiej oraz modlitwę w intencji odrzucenia projektu.

W przeddzień obrad odbyło się zebranie Zarządu DIAK, na którym przyjęto Stanowisko w/w projektu. Podkreślono w nim, że już w samym tytule wniosku radnych z klubu Nowoczesna jest oczywisty fałsz, bo in vitro nie jest to metoda w żaden sposób lecząca bezpłodność.  Przecież ta procedura w ocenie wielu naukowców jest wyjątkowo nieetyczna. Wiąże się z nią daleko posunięta selekcja genetyczna a przede wszystkim doprowadza do zabijania albo zamrażania embrionów ludzkich. Jest ponadto wiele wyników badań wskazujących na negatywne skutki doraźne i dalekosiężne dla dzieci poczętych w taki sposób.

W wydawnictwach naukowych są doniesienia o tym, że w krajach takich jak: Stany Zjed­noc­zone, Aus­tralia i Kanada, ponad 90% poczę­tych dzieci metodą „in vitro” ginie przed nar­o­dze­niem. „In vitro” jest pro­ce­durą śmierci i kalectwa. Z zatr­waża­ją­cych doniesień naukowych wynika również, że nieliczne dzieci żywo urod­zone w pro­ce­sie „in vitro”, wykazują zde­cy­dowany wzrost różnych wad wrod­zonych, łącznie z najpoważniejszymi schorzeni­ami onko­log­icznymi. Szwedzkie przykłady pokazują, że dzieci które zostały poczęte metodą „in vitro” i urodz­iły się żywe, wykazują ponad 40% wzrost zachorowań na nowot­wory złośliwe.

W Stanowisku podkreślono ponadto, że współczesna medy­cyna wypracowała metodę pomocy bezdziet­nym małżonkom jaką jest napro­tech­nolo­gia. Jest to nowoczesna, skuteczna i tańsza metoda pomocy bezdziet­nym małżonkom. Zarząd Akcji zaakcentował także, że istnieje też wielka potrzeba społeczna na adoptowanie osieroconych dzieci.

W dniu obrad na miejscu dla widowni pojawiło się kilkunastu działaczy Akcji Katolickiej, manifestują dużymi plakatami swój sprzeciw wobec in vitro. Prezes DIAK wystosował list do przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Ossowskiego z prośbą o poinformowanie radnych o stanowisku Zarządu Akcji Katolickiej. Niestety nawet apel Przewodniczącego Klubu Radnych PiS, by Akcja mogła na sesji zabrać głos, nie skruszyła przewodniczącego obrad.

Przed głosowaniem odbyła się długa, gorąca dyskusja radnych (ponad 20 wystąpień), gdzie przerzucano się argumentami. Wyniki głosowanie zostały z aplauzem przyjęte przez Akcję Katolicką.

Warto jeszcze dodać w tych działaniach swoją radą i materiałami, wspierał Akcję dr inż. Antoni Zięba prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Na początku stycznia w wyniku m.in. jego działań rada miasta Krakowa również odrzuciła podobny wniosek.
Trzeba jeszcze dodać jedną cenną rzecz. Bardzo wiele osób deklarowało i informowało, że modliło się w intencji odrzucenia uchwały o in vitro.

Janusz Wolniak
Prezes Diecezjalnej Akcji Katolickiej we Wrocławiu
 
Jak zagłosowali wrocławscy radni?
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Czepil Rafał PRZECIW
Kordel Grażyna PRZECIW
Krzyżanowski Marcin (Przewodniczący Klubu) PRZECIW
Lach Mirosław PRZECIW
Małek Tomasz PRZECIW
Maryński Piotr PRZECIW
Mieszkała Krystian PRZECIW
Mrozek Damian PRZECIW
Olbert Łukasz PRZECIW
Piechel Michał PRZECIW
Pieńkowski Robert PRZECIW
Skoczylas Jerzy Józef PRZECIW
Szczerba Krzysztof PRZECIW
Sznerch Jerzy PRZECIW
Klub Radnych Rafała Dutkiewicza
Aniszczyk Bohdan ZA
Błoński Wojciech ZA
Chmielewski Jan (Sekretarz Klubu) PRZECIW
Krauze Jarosław (Przewodniczący) Klubu WSTRZYMAŁ SIĘ
Macała Henryk PRZECIW
Mauer-Różańska Renata PRZECIW
Mrozowska Urszula PRZECIW
Nabzdyk Andrzej ZA
Ossowski Jacek ZA
Skoczylas Jerzy Władysław PRZECIW
Wanat Urszula PRZECIW
Zawada Małgorzata (Wiceprzewodnicząca Klubu) WSTRZYMAŁA SIĘ
Klub Radnych .Nowoczesna
Galant Dorota ZA
Hanczarek Tomasz ZA
Kędzierska Agnieszka ZA
Rańda Paweł ZA
Razik-Trziszka Magdalena ZA
Uhle Piotr (Przewodniczący Klubu) ZA
Radni niezrzeszeni
Granowska Renata - Platforma Obywatelska ZA
Kłosowski Dominik - Sojusz Lewicy Demokratycznej ZA
Lorenc Sebastian - Platforma Obywatelska ZA
Obara-Kowalska Katarzyna NIEOBECNA
Rybczak Agnieszka - Platforma Obywatelska ZA


 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura