Sejm rozpoczął posiedzenie. Dziś w planie m.in. obywatelskie projekty "Zatrzymaj aborcję" i "STOP 447"

Sejm po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie; posłowie zajmą się m.in. obywatelskim projektem zaostrzającym prawo do przerywania ciąży, projektem o ochronie mienia bezdziedzicznego oraz ewentualnymi poprawkami Senatu do rządowej specustawy walki ze skutkami koronawirusa.
 Sejm rozpoczął posiedzenie. Dziś w planie m.in. obywatelskie projekty "Zatrzymaj aborcję" i "STOP 447"
sejm.gov.pl
 

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - "Zatrzymaj aborcję" zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Projekt, pod którym podpisało się ponad 830 tys. obywateli, został złożony w Sejmie jesienią 2017 r.
 

Obywatelskie projekty nie podlegają zasadzie dyskontynuacji w momencie zakończenia kadencji parlamentarnej, w której zostały złożone. Dlatego projekt "Zatrzymaj aborcję" może być rozpatrywany w obecnym Sejmie. Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej została wskazana Kaja Godek, a osobą uprawnioną do jej zastępowania jest Krzysztof Kasprzak.
 

Posłowie mają się też zająć obywatelskim projektem noweli Prawa łowieckiego. Główną i jedyną zmianą w dotychczasowych przepisach ma być dopuszczenie dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.
 

Sejm przeprowadzi także pierwsze czytanie kolejnego obywatelskiego projektu ustawy - o ochronie własności w RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza stop 447 dotyczy ochrony własności w Polsce przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską tzw. ustawą Just 447 - o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat.
 

Posłowie w głosowaniu zdecydują o losie ewentualnych poprawek Senatu do dwóch ustaw związanych ze skutkami koronawirusa - ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i tzw. specustawy funduszowej. W środę Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zajmie się ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i tzw. specustawą funduszową.

 

Grzegorz Bruszewski

 

źródło: PAP/gb/ par/Ankieta
Czy w sprawie P. Sławka można było zrobić więcej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy w sprawie P. Sławka można było zrobić więcej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura