Oświatowa "Solidarność" powstrzymała niekorzystne zmiany w Karcie Nauczyciela

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" skutecznie zablokowała nowelizację art. 50 Karty Nauczyciela wprowadzających działania osłonowe w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344). Swoją opinię przekazała wszystkim zainteresowanym stronom. Sejm odrzucił niekorzystne zmiany.
 Oświatowa "Solidarność" powstrzymała niekorzystne zmiany w Karcie Nauczyciela
/ Fot. KSOiW
O co chodzi? Przepis art. 50 nadaje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencje "wyłączenia" w drodze rozporządzenia, stosowania niektórych przepisów ustawy Karta nauczyciela, w tym dotyczących awansu zawodowego i urlopu wypoczynkowego nauczycieli w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzenia egzaminów.

Zaproponowana nowelizacja jest w ocenie KSOiW NSZZ "Solidarność" sprzeczna z zasadami techniki prawodawczej oraz hierarchii źródeł prawa. Delegacja ustawowa ustanowiona na rzecz ministra resortu edukacji jest zbyt szeroka i stwarza możliwość jednostronnego ingerowania w przedmiocie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustanowienie art. 50 w takiej formule naruszy w sposób zasadniczy zasadę pewności prawa i jego przewidywalności.

- Uważamy, że obecnie obowiązujące przepisy KN w zakresie zobowiązania nauczycieli do pracy w okresie ferii za wystarczające. Już teraz nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie wakacji letnich czynności, czyli przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie - tłumaczy Ryszard Proksa, szef KSOiW.


Oświatowa "Solidarność" postulowała też przyjęcie art. 55 KSOiW NSZZ „Solidarność” regulującą problem zaliczenia czasu reorganizacji zajęć edukacyjnych jako okresu wykonywania tej pracy przy ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Swoją opinię przekazała do wszystkich zainteresowanych stron, m.in. do Rządu i klubów poselskich.

Sejm odrzucił kontrowersyjne zmiany i przyjął regulacje zawarte w art. 55 KN.

ml

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe