REKLAMA

Mogiła 700 Więźniów zamordowanych w ostatnich dniach istnienia Auschwitz-Birkenau w opłakanym stanie

Kto zarządza i sprawuje opiekę nad zbiorową mogiłą 700 WIĘŹNIÓW OBOZU ZAGŁADY/ AUSCHWITZ, ZAMORDOWANYCH W OSTATNICH DNIACH ISTNIENIA OBOZU, która jest usytuowana na Zasolu koło Muzeum KL Auschwitz?. Jest ona w bardzo złym stanie, pełno tam śmieci i ludzkich fekaliów. W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady otrzymaliśmy wstrząsające zdjęcia od portalu OswiecimOnline.pl
 Mogiła 700 Więźniów zamordowanych w ostatnich dniach istnienia Auschwitz-Birkenau w opłakanym stanie
/ OswiecimOnline.pl
Tak dr Adam Cyra historyk zajmujący się historią KL Auschwitz i propagator postaci Rotmistrza Pileckiegoopisał na swoim blogu historię tego miejsca:

W dniu 28 lutego 1945 r.  odbył się uroczysty pogrzeb ofiar, podczas którego pochowano 470 ciał przyniesionych w kondukcie pogrzebowym z Birkenau.  Wcześniej w zbiorowej mogile złożono wszystkie wszystkie zwłoki więźniów z bloku 11. Szacuje się, że w tym wspólnym grobie, usytuowanym niedaleko dawnego obozu macierzystego w Oświęcimiu spoczywa około 700 ofiar KL Auschwitz. 


Również na stronie Muzuem KL Auschwitz – ta historia została opisana: 

Do innych pilnych zadań należało usunięcie i pochowanie zwłok, których w obozie macierzystym i dawnym Birkenau odnaleziono około 600 W pierwszym z nich ciała składano w bloku 11, służącym jako kostnica, w drugim zaś były one układane w dużym dole wykopanym na końcu rampy kolejowej między ruinami komór gazowych i krematoriów II i III. Z czasem w tym dole składano również ciała więźniów zmarłych już po wyzwoleniu. Część zwłok jeszcze przed pochówkiem była poddawana sekcji, wykonywanej przez lekarzy z sowieckiej komisji badającej zbrodnie niemieckie.

28 lutego 1945 r. odbył się uroczysty pogrzeb ofiar. W grobie wykopanym w pobliżu bloków tzw. Lagererweiterungu, nieopodal obozu macierzystego, pochowano 470 ciał przyniesionych w kondukcie pogrzebowym z Birkenau. Wcześniej w tym grobie złożono wszystkie zwłoki więźniów z bloku 11

Szacuje się, że w tej wspólnej mogile spoczywa około 700 ofiar KL Auschwitz.


http://auschwitz.org/muzeum/historia-muzeum/od-wyzwolenia-do-powstania-muzeum/szpitale

 W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady  czekamy na zdecydowaną reakcję  i objęcie należytą opieką  tej  zaniedbanej  zbiorowej mogiły 700 WIĘŹNIÓW OBOZU ZAGŁADY/ AUSCHWITZ, ZAMORDOWANYCH W OSTATNICH DNIACH ISTNIENIA OBOZU, na Zasolu koło Muzeum KL Auschwitz.

Joanna Płotnicka
Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura