PE popiera białoruskich pracowników i niezależne związki zawodowe

W przyjętej wczoraj uchwale Parlamentu Europejskiego dot. sytuacji na Białorusi, w punkcie 13 czytamy, że PE w pełni popiera białoruskich pracowników i niezależne związki zawodowe oraz wzywa białoruskie władze i pracodawców do przestrzegania podstawowych praw białoruskich pracowników do strajku bez ryzyka zwolnienia, aresztowania lub innego rodzaju odwetu, zgodnie z konwencjami MOP nr 87 i 98.
 PE popiera białoruskich pracowników i niezależne związki zawodowe
PAP/EPA/YAUHEN YERCHAK

PE popiera też apel Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych skierowany do Międzynarodowej Organizacji Pracy o pilną interwencję przeciwko aresztowaniom i skazaniu przywódców komitetów strajkowych i niezależnych działaczy związków zawodowych w celu ochrony ich wolności zgromadzeń i zrzeszania się; wyraża swoje poparcie dla koordynującej roli, jaką odgrywa Białoruski Kongres Demokratycznych Związków Zawodowych.


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura