M. Ossowski, red. nacz. "TS": Solidarność pozostanie ostrożna, ale do rozmowy usiądzie z wiarą, że łączy nas wspólny cel

W sprawie tzw. Zielonego Ładu, czyli wymuszonej przez zideologizowaną Unię Europejską transformacji energetycznej, Premier Morawiecki miał nam przywieźć „wielki sukces”, tymczasem wiele wskazuje na to, o czym w dość ostrych słowach mówi stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność” i Zespołu ds. Polityki Klimatycznej KK NSZZ „Solidarność”, że „wszystko wskazuje na to, że jesteśmy przez polski rząd błędnie informowani”. Sądząc z działań i zaniechań rządu, można wnioskować, że Polska nie wynegocjowała żadnej specjalnej ścieżki w dochodzeniu do celów Zielonego Ładu, a raczej ma je zrealizować szybko i ze szkodą dla swojej konkurencyjności.
 M. Ossowski, red. nacz.
flickr.com/ Piotr Drabik/ CC BY 2.0

Oliwy do ognia dolewa nominacja Jarosława Gowina na stanowisko Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Polityk, który głosował za podniesieniem wieku emerytalnego, ma być ministrem odpowiedzialnym za dialog ze stroną społeczną, w tym NSZZ „Solidarność”, którego jednym z głównym postulatów był powrót do obowiązującego przez lata kryterium wiekowego. Trudno nie odnieść wrażenia, że rząd Zjednoczonej Prawicy zapomniał gdzieś w ferworze walki politycznej o konieczności dialogu ze związkiem zawodowym, którego postulaty realizował.

Również w ustawie budżetowej, której projekt został skrytykowany przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, nie ujęto postulatów związku w zakresie polityki społecznej, może za wyjątkiem wzrostu płacy minimalnej. Rząd ma oczywiście prawo do kreowania własnej polityki, ale do tej pory dialog społeczny zapewniał koniecznym zmianom możliwie przyjazne środowisko.

Na szczęście w tym tunelu pojawiło się światełko. Wicepremier minister Jarosław Gowin wystąpił z propozycją podjęcia rozmowy. Solidarność, szczególnie biorąc pod uwagę opisane powyżej rozczarowania, pozostanie ostrożna, ale do rozmowy usiądzie z wiarą, że łączy nas wspólny cel w postaci dobra Polski i Polaków.

 


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura