"Naruszyłem dobre imię Piotra Dudy". Takie oświadczenie musi wystosować Andrzej Malinowski!

NSZZ "Solidarność" złożyła wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych przez byłego przewodniczącego RDS i obecnego przewodniczącego Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego.
logo "S"

Przypomnijmy, że Malinowski domagał się, by Piotr Duda i członkowie wchodzący w skład RDS ze strony Solidarności i Związku Pracodawców Polskich oddali 30 tys. zł, rzekomo niesłusznie pobranych za to, że nie uczestniczyli w posiedzeniach RDS. W odpowiedzi "S" złożyła pismo do zaprzestania naruszania dóbr osobistych przez Malinowskiego, w którym wzywa do opublikowania na własny koszt na stronach: www.pracodawcy.pl, www.dialog.gov.pl/aktualnosci oraz www.tysol.pl oświadczenia następującej treści:

"Ja, Andrzej Malinowski oświadczam, że sformułowany w wystosowanym przeze mnie piśmie z dnia 22 października 2020 roku do Piotra Dudy i pozostałych członków NSZZ "Solidarność" delegowanych do udziału w Radzie Dialogu Społecznego zarzut nienależnego pobrania ryczałtu miesięcznego w okresie, w jakim nie uczestniczyli oni w posiedzeniach RDS, tj. od 04 marca 2020 roku, w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r, o Radzie Dialogu Społecznego i Innych Instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 roku, poz 2232 z późn, zm.) nie miał podstawy prawnej. Takim nie uprawnionym zadaniem naruszyłem dobre imię, część oraz godność Pana Piotra Dudy, Pana Henryka Nakoniecznego, Pana Bogdana Kubiaka, Pana Andrzeja Kuchty, Par Wojciecha Ilnickiego, Pana Waldemara Sopaty, Pana Leszka Walczaka i Pana Jarosława Lange, a także wprowadziłem w błąd opinię publiczną odnośnie wiarygodności przedstawicieli NSZZ „Solidarność" w Radzie Dialogu Społecznego".

Oświadczenie musi zostać opublikowane w terminie 7 dni od dnia otrzymania  wezwania w formie pisma napisanego ręcznie albo komputerowo czcionką Arial w rozmiarze 12, opatrzonego własnoręcznym, czytelnym pełnym podpisem w sposób uniemożliwiającym jakakolwiek modyfikacje jego treści.

Solidarność domaga się również od Malinowskiego wpłaty 20 tys. zł na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.


Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...
Tygodnik

Opinie

Popkultura