loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
Związki pracodawcy żądają gwarancji dla pacjentów i pracowników szpitali
Opublikowano dnia 27.03.2017 18:40
Projekt ustawy o sieci szpitali nie uwzględnia opinii partnerów społecznych, których troską jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia w służbie zdrowia, a przede wszystkim bezpieczeństwa pacjentów - mówiono 23 marca na Posiedzeniu Plenarnych Rady Dialogu Społecznego. Odniesiono się też m.in. do problemu zmiennych interpretacji podatkowych oraz zmian w kodeksie pracy.

www.pexels.com

Posiedzenie RDS rozpoczęło się od nadania jednej z sal w CPS Dialog im. wicepremiera śp. Longina Komołowskiego, w przeszłości także przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. Jak podkreślił wnioskodawca, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, śp. Longin Komołowski zawsze poszukiwał konsensusu, kompromisu. Był z partnerami społecznymi w najtrudniejszych chwilach, także w 2013 r., gdy dialog został zawieszony. Nie obawiał się konsekwencji, bo dialog był dla niego najważniejszy.

Również minister rodziny Elżbieta Rafalska podkreślała zasługi śp. Longina Komołowskiego dla polskiego dialogu społecznego. Wyraziła satysfakcję, że jedna z sal w CPS Dialog będzie nosiła teraz jego imię.

Jak powiedziała pani Zofia Komołowska, jej mąż „zawsze widział ludzi, a nie tłum, zawsze widział sprawę do rozwiązania, a nie problem”.

Tak dużo dialogu w jednym człowieku” – podsumowała.

Na początek merytorycznej części RDS odbyło się głosowanie kilku uchwał strony pracowników i pracodawców.

Pierwsza dotyczyła kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia. Partnerzy społeczni wskazali na konieczność zagwarantowania stabilnego finansowania służby zdrowia i planu zwiększania dofinansowania w perspektywie najbliższych lat. Postulowali ponowną ocenę zasad i celów wdrażanej reformy oraz korektę projektu pod kątem zagwarantowania poziomu świadczeń zdrowotnych. Postulaty związków i pracodawców dotyczą także: wprowadzenia elementów efektywnego zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, zapewnienia transparentności, unikania rozwiązań dających możliwość podejmowania arbitralnych decyzji (np. kwalifikacja do sieci) i innych – potencjalnie korupcjogennych, oszacowania potrzeb kadrowych systemu opieki zdrowotnej w perspektywie długofalowej, wprowadzenia instytucjonalnych zmian form opieki nad osobami starszymi, opracowania we współpracy ze stroną społeczną ,,Polityki lekowej państwa”. Punktem zainteresowania partnerów społecznych, wskazanym w uchwale, jest też systematyczne zwiększanie środków finansowych z budżetu państwa na zadania inspekcji sanitarnej, publicznej służby krwi i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez uczelnie medyczne oraz jednostki naukowo – badawcze.

Druga z przyjętych uchwał dotyczyła wdrożenia i skutków ustawy tworzącej sieć szpitali. Jak napisano wobec przyjęcia przez Radę Ministrów ustawy o sieci szpitali bez uwzględnienia większości uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych, „strona społeczna Rady Dialogu Społecznego oczekuje zagwarantowania, że dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych zostanie utrzymana przynajmniej na obecnym poziomie”. Związki i pracodawcy zaznaczyli m.in. potrzebę wskazania źródeł finansowania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, a także monitorowania zmian i wskazania mierzalnych wskaźników realizacji celów reformy związanych z dostępnością i jakością świadczeń.

Kolejną z podjętych uchwał podjęto w sprawie zmiany interpretacji podatkowych, dotyczących projektów finansowanych z funduszy UE. Jak zaznaczono, związki i pracodawcy przeciwstawiają się praktykom polegającym na wprowadzaniu zmian dotychczasowej linii interpretacji podatkowych i wydawaniu interpretacji narzucających obowiązek płacenia VAT od przyznanej dotacji. Uniemożliwi to bowiem realizację projektów mających na celu wsparcie przedsiębiorców poprzez usługi doradcze. Musieliby oni dopłacać do projektów europejskich z funduszy własnych. W uchwal wezwano Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej weryfikującej interpretacje szczegółowe poszczególnych organów podatkowych.

Kolejna z uchwał dotyczyła prezydenckiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu pracy, którego część została przez partnerów społecznych zaopiniowana pozytywnie. Chodzi w nim o m.in. o to, by osobie, która została przywrócona do pracy, przysługiwało wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za maksymalnie 2 miesiące. Kobiety w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego miałyby prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. Dotyczy to także ojców lub innych członków rodziny wychowujących dziecko.

Inna zmiana dotyczy możliwości żądania przez pracownika wydania mu świadectwa pracy. Pracodawca może zostać do tego zobowiązany mocą orzeczenia sądu. Przewidziane są również dalsze szczegółowe rozwiązania w tym zakresie.

Inny pozytywnie zaopiniowany przepis dotyczy prawa matki, ojca lub innego członka rodziny wychowującego dziecko do udzielenia mu na wniosek urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

Natomiast negatywnie partnerzy społeczni odnieśli się do projektowanych zapisów dotyczących np. możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczenia wynikającego ze stosunku pracy po upływie terminu jego przedawnienia.

Wskazano też w uchwale kilka punktów, w których strony pracowników i pracodawców nie wypracowały wspólnego stanowiska albo uznały dalsze ich procedowanie za bezprzedmiotowe. Jednocześnie zaproponowały swoje rozwiązania dotyczące np. rozwiązania stosunku pracy wskutek mobbingu i dochodzenia od pracodawcy odszkodowania.

W drugiej części Posiedzenia Plenarnego RDS rozmawiano o przyszłości polityki spójności UE oraz roli partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE.

Adam Hanyszczak, podsekretarz stano w Ministerstwie Rozwoju, omówił polskie stanowisko ws. przyszłego budżetu UE, a także udział partnerów społecznych w debacie nad polityką spójności. Mówił o problemach związanych z następstwami Brexitu, o zagadnieniach tzw. Unii dwóch prędkości, podziału unijnego budżetu czy braku długookresowej strategii rozwoju UE po 2020 r. Zaznaczył, że dziś możliwe są we Wspólnocie różne scenariusze: od zachowania status quo, do całkowitej dezintegracji. Jak podkreślał, Ministerstwo Rozwoju prowadzi intensywne działania w celu przyśpieszenia wdrażania programów operacyjnych, także tych regionalnych.

Ostatnim tematem poruszonym na posiedzeniu było włączenie partnerów społecznych w Semestr Europejski.

Katarzyna Zimmer-Drabczyk z Solidarności poinformowała, że partnerzy społeczni działają w zespole ds. Strategii Europa 2020, ale w związku z szybkością zmian zachodzących w zakresie objętym Strategią, nie są w stanie dyskutować nad bardzo istotnymi zagadnieniami dotyczącymi np. zatrudnienia, innowacji i itd. Zaproponowała powstanie platformy współpracy w tej sprawie na poziomie RDS. Byłoby to o tyle istotne, że niektóre dokumenty semestru europejskiego są przedstawione jedynie w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej.

Przewodniczący ZRP Jerzy Bartnik, kilkakrotnie podkreślał konieczność prezentowania przez polskich partnerów społecznych jednolitego stanowiska na forum europejskim. Jak argumentował, można spierać się w kraju, ale poza nim trzeba już mówić jednym głosem.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan podkreślali problem związany z negatywnymi wzajemnymi opiniami polskich przedstawicieli w EKES na swój temat, na temat wzajemnych działań.

 

Anna Grabowska

 

Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer

--> POBIERZ WYDANIE CYFROWE


Sprawdź w których placówkach Poczty Polskiej kupisz "TS": https://bit.ly/tysolnapoczcie

Związek
więcej
Wideo Agnieszka Romaszewska: Ukraina postawiła na Niemcy. I się na tym przejedzie
Blogi
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Rozpaczliwa obrona życiorysów
Co pewien czas zaprzedani Moskwie do końca istnienia PRL byli oficerowie Wojska Polskiego usiłują dezawuować historyczną rolę odegraną przez generała Ryszarda Kuklińskiego w czasach zimnej wojny.
avatar
ks. Janusz
Chyła

Ks. Janusz Chyła: Katolickość Kościoła
Wśród określeń opisujących Kościół, jest przymiotnik „katolicki” (gr. katholikós), czyli powszechny, uniwersalny, zupełny, cały. Kościół jest katolicki w podwójnym wymiarze – czasowym i przestrzennym.
avatar
Ryszard
Czarnecki

Ryszard Czarnecki: Konstytucja 3 Maja – polska wielkość, polska duma....
„Prawdziwy zamiar przyjaciół Konstytucji, by zrobić Polskę niepodległą i rządną” - Hugo Kołłątaj.

Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przeglądanie Serwisu z otwartym komunikatem) bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych przez Tysol Sp. z o.o. i naszych zaufanych partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, niezależnie od zgód wyrażonych na pozostałe rodzaje przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o zgodzie marketingowej w naszej Polityce prywatności / Cofnij zgodę.

• na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam na dopasowanie treści dostępnych w Serwisie do Twoich preferencji, utrzymywania sesji po zalogowaniu oraz zapewnienia optymalnej funkcjonalności Serwisu. Więcej o plikach cookies i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się w naszej Polityce prywatności.