PWPW S.A. odpowiada "Faktowi"

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wydała oświadczenie w sprawie artykułu opublikowanego w dzienniku "Fakt"::
 PWPW S.A. odpowiada "Faktowi"
/ Wikipedia
OŚWIADCZENIE
Zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. po zapoznaniu się z treścią artykułu prasowego zatytułowanego „Postawią w hallu pomnik smoleński za pół miliona”, autorstwa Dariusza Grzędzińskiego, zamieszczonego w ogólnopolskim dzienniku „Fakt” z  dnia 6 kwietnia 2017 roku, wyraża przekonanie, iż artykuł stanowi kolejną próbę manipulacji opinią publiczną przez tytuł prasowy, którego wydawcą jest szwajcarsko-niemiecki koncern Ringer Axel Springer, polegającą na wywoływaniu taniej sensacji, bezpodstawnym godzeniu w wizerunek  Spółki i na podważaniu zaufania do członków władz PWPW S.A. Podsycanie negatywnych emocji wokół Spółki jest efektem konsekwentnej polityki Ringer Axel Springer.

Ponadto spółka PWPW S.A. oświadcza, co następuje:
1. W opinii spółki PWPW S.A. działalność wydawnictwa Ringer Axel Springer i jego tytułów prasowych stanowi kontynuację „przemysłu pogardy”, wymierzonego w latach 2006-2010 w  osobę śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Koncern Ringer Axel Springer nie tylko nie zaniechał tej działalności wraz ze śmiercią Prezydenta, ale nadal aktywnie ją prowadzi, czego dowodzi wzmiankowany artykuł oraz szereg innych, jak choćby artykuł Cezarego Michalskiego, publicysty „Newsweeka”, pt. „Najgorszy Prezydent III RP”.
Wydawnictwo Ringer Axel Springer zajmuje również w pełni jednoznaczne stanowisko w kontekście dyskursu o katastrofie smoleńskiej, by wymienić tu jednostronny i pozbawiony cech obiektywizmu materiał, mający postać wywiadu, przeprowadzonego przez Aleksandrę Pawlicką z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem, pt. „Macierewicz jak Goebbels”, na łamach „Newsweeka”. Przypominamy także o publikacji skandalicznych stron tytułowych tygodnika „Newsweek Polska”, które – w ocenie czytelników – jednoznacznie profanowały pamięć o katastrofie smoleńskiej. Działalność wydawnictwa polegająca na dezinformacji opinii publicznej na temat przyczyn katastrofy wydaje się niezwykle konsekwentna i wskazuje na aktywne, polityczne zaangażowanie koncernu.
Wydawnictwo Ringer Axel Springer zdaje się zapominać, iż uczczenie pamięci wszystkich (podkreślamy WSZYSTKICH) ofiar naszej narodowej tragedii jest testem dojrzałości patriotycznej i człowieczeństwa. Arogancja i brak empatii okazywane nie tylko wobec ofiar katastrofy smoleńskiej, ale także, pośrednio, wobec ich Rodzin sprawia, iż spółka  PWPW S.A. stanowczo odmawia wydawnictwu Ringer Axel Springer moralnego prawa do krytykowania tych, którzy chcą upamiętnić pamięć o ofiarach tej jednej z największych tragedii, jakiej doznał Naród Polski po II Wojnie Światowej.

2. Zarząd PWPW S.A. wysuwa supozycję, iż kreowanie negatywnej atmosfery wokół Spółki i  jej działalności wynika z faktu, iż PWPW pozostaje w stanie sporu sądowego z wydawnictwem Ringer Axel Springer. PWPW domaga się bowiem od wydawnictwa jednomilionowego zadośćuczynienia za oszczerczy artykuł, autorstwa Michała Krzymowskiego, dziennikarza tygodnika „Newsweek Polska”. Ponadto, Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi z zawiadomienia Spółki postępowanie przygotowawcze, dotyczące popełnienia czynu zabronionego, w związku z publikacją tego artykułu. Władze PWPW oceniają, że medialna nagonka na Spółkę jest wyrazem zemsty i chęci zastraszenia Zarządu, w celu zmuszenia go do wycofania się z procesu. Z uwagi na powyższy fakt, obiektywizm i rzetelność artykułów pojawiających się na łamach tytułów wydawnictwa Ringer Axel Springer, godzących w dobre imię Wytwórni, budzą uzasadnione wątpliwości.

3. Przytoczone w artykule Dariusza Grzędzińskiego dane finansowe są kolejnym dowodem manipulacji dziennikarskiej, mającej na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Kwoty przedstawione w materiale prasowym są zestawione wybiórczo, dotyczą różnych kwestii niepowiązanych ze sobą i wyrwanych z kontekstu, a w konsekwencji  nierzetelnie i nieprawdziwie przedstawiają rzeczywistość.
W powyższej sprawie Zarząd PWPW zajął już stanowisko w odrębnym oświadczeniu złożonym w formie sprostowania, które przesłał redakcji gazety „Fakt” w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy prawo prasowe. Spółka oczekuje wywiązania się przez redaktora naczelnego z obowiązku zamieszczenia sprostowania.
Zespół Prasowy
PWPW S.A.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe