[Tylko u nas] Ks. Janusz Chyła: Powtórka z katechumenatu

Wielki Post, który rozpoczynamy dzisiaj Środą Popielcową, to czas wsłuchiwania się w Ewangelię i odpowiedzi na usłyszane Słowo. Udzielamy jej wiarą i życiem. Dlatego ten czas możemy potraktować jako powtórkę z katechumenatu. Będziemy przybliżać się w kolejnych dniach do źródła chrzcielnego, aby na nowo odkryć, co to znaczy być uczniem Chrystusa - chrześcijaninem.
Krzyż [Tylko u nas] Ks. Janusz Chyła: Powtórka z katechumenatu
Krzyż
Pixabay.com

Wielki Post jest czasem wniknięcia w wydarzenia zbawcze prowadzące krok po kroku w głąb tajemnicy – wprost do Wigilii Paschalnej, abyśmy z całym Kościołem, z pełną świadomością mogli wyrzec się Złego i pozytywnie odpowiedzieć na trzy pytania:

  • Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
  • Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
  • Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Testem naszej chrześcijańskiej wiarygodności jest stosunek do Krzyża Chrystusa. Ale nie tylko znaku, dla którego w niektórych krajach w przestrzeni publicznej jest coraz mniej miejsca. Krzyż to gotowość do składania siebie w ofierze. Czy jestem gotów tracić życie będąc mężem dla żony, będąc żoną dla męża? Czy jestem gotów tracić życie dla własnych dzieci? Czy jako duszpasterz jestem gotów tracić życie dla tych, którzy zostali powierzeni mojej trosce? Nade wszystko: czy mam w sobie miłość w kształcie Krzyża? Czy przebaczam wrogom tak, jak czynił to Jezus z wysokości Krzyża, gdy wołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedza co czynią (por. Łk 23, 34). Wypada szczerze powiedzieć – nie potrafimy tak żyć. Nie mamy siły, by w ten sposób przebaczać. Właśnie dlatego potrzebujemy ponownych narodzin, by stary człowiek przywiązany do pielęgnacji własnego ego, niewolnik grzechu i lęku, niezdolny do ofiary z siebie  umarł – został  zatopiony w wodach chrzcielnych. I to jest dla nas Dobra Nowina. Ponieważ ta tajemnica już się dokonała w naszym życiu. Nawet jeżeli do końca sobie tego nie uświadamiamy! Święty Paweł pisał w liście do Rzymian: "Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest, zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani  po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca" (Rz 6, 3-4).

Wiara to dar, którego Bóg nikomu nie odmawia. Otrzymaliśmy go w promocji. Może dlatego nie zawsze doceniamy posiadamy skarb. Dzisiaj zaczynamy nowy etap w pielgrzymce wiary. Modlitwa, post i jałmużna to sposoby odkrycia kim jesteśmy i do czego nas Bóg wzywa. 


Ankieta
Wyrok TSUE...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Wyrok TSUE...
Tygodnik

Opinie

Popkultura