REKLAMA

Konkurs „Solidarność – droga do wolności” pod patronatem P. Dudy

Pomysł na zorganizowanie konkursu wiedzy o NSZZ „Solidarność” narodził się w gronie osób tworzących Zarząd Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Łomży: Sławomira Dębka, Jolanty Chojnowskiej i Katarzyny Kowalewskiej. Przypadająca na koniec wakacji 40. rocznica powstania Związku stała się inspiracją do propagowania idei solidarności i patriotycznych wartości wśród młodzieży. Ze względu na dość obszerny i historycznie trudny temat organizatorzy zawęzili odbiorców konkursu do uczniów szkół ponadpodstawowych leżących na terenie Łomży i powiatu łomżyńskiego. Zdecydowano, że konkurs będzie miał formę dwustopniowego testu wiedzy o Solidarności, obejmującego okres od jej powstania, tj. od lata 1980, aż do wprowadzenia stanu wojennego. Zanim jednak odbyła się I tura konkursu, organizatorzy skierowali prośbę o patronat do następujących instytucji: Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Starosty Powiatu Łomżyńskiego.
 Konkurs „Solidarność – droga do wolności” pod patronatem P. Dudy
/ Mat. organizatora

Nasilająca się epidemia wymusiła na organizatorach internetowy sposób przeprowadzenia testu. Rozesłano do szkół powiadomienia o konkursie, którego pierwsza część odbyła się już w warunkach zdalnego nauczania. Do konkursu zgłosiły się następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 im. Ludwika Bojanusa, Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie. I etap konkursu odbył się 29 października 2020 r. Wzięło w nim 50 uczestników. Uczniowie z każdej szkoły, którzy otrzymali największą liczbę punktów, zakwalifikowali się do etapu finałowego. Finał konkursu zaplanowano na dzień najbliższy daty 13 grudnia, aby podkreślić historyczne i symboliczne znaczenie tego dnia.

14 grudnia przeprowadzono online test finałowy konkursu, w którym wzięło  udział 20 uczniów. Zwycięzcą konkursu został uczeń II LO w Łomży Paweł Korytkowski, natomiast II miejsce zdobyli ex aequo: Maciej Bączyk i Szymon Kiełczewski z I LO oraz Gabriela Kamienowska z II LO. Podobnie stało się też z miejscem III, gdzie aż dwoje uczniów otrzymało taką sama ilość punktów: Ewa Gniazdowska z I LO i Dawid Bajkowski z ZSMiO Nr 5. Niewielkie różnice w punktacji między laureatami a kolejnymi uczestnikami zdecydowały, że Komisja Konkursowa przyznała aż 8 wyróżnień: Michał Konstanty – ZSMiO Nr 5, Paweł Gutowski – ZSMiO Nr 5, Izabela Małachowska – ZSTiO Nr 4, Paweł Kryś – ZSMiO Nr 5, Paulina Dąbkowska – II LO, Damian Patalan – ZSMiO Nr 5, Dominika Kuczyńska – ZSTiO Nr 4, Kinga Karwowska – II LO. Pozostali finaliści Konkursu otrzymali listy gratulacyjne: Katarzyna Krajewska – ZSTiO Nr 4, Filip Komorowski – ZSMiO Nr 5, Jakub Wojciech Nowociński – ZSTiO Nr 4, Hubert Karwowski – ZSTiO Nr 4, Tomasz Czyż – II LO, Rafał Kruszewski – ZSWiO Nr 7.

Uroczystość wręczenia nagród nastąpiła dopiero 10 lutego 2021 r. w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Sławomir Dębek, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Łomży w swoim wystąpieniu przedstawił cele konkursu i powitał zaproszonych gości: Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego,  Lecha Szabłowskiego - Starostę Powiatu Łomżyńskiego, Marię Dziekońską – Wicestarostę Powiatu Łomżyńskiego, Andrzeja Kropiwnickiego – Przewodniczącego Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, Andrzeja Piegutkowskiego – Przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Urszulę Gierasimiuk – Naczelnika Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział Białystok, Krzysztofa Sychowicza – Naczelnika Biura Badań Historycznych IPN Oddział Białystok oraz Zbigniewa Kossakowskiego – Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Po wystąpieniach zaproszonych gości przystąpiono do wręczania laureatom i finalistom nagród. Nagrodę za pierwsze miejsce ufundował Region Mazowsze, nagrody za zajęcie II miejsca zasponsorowało Starostwo Powiatu Łomżyńskiego, wyróżnienia sfinansował Instytut Pamięci Narodowej, pozostałe nagrody rzeczowe jako dodatek do listów gratulacyjnych i podziękowań dla nauczycieli pozyskano od Urzędu Marszałkowskiego.

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura