REKLAMA

CBOS: Pozytywnym ocenom Solidarności sprzyja duże zaangażowanie religijne i prawicowe poglądy

CBOS przedstawił najnowsze badania na temat „Oceny działalności instytucji publicznych”. Respondenci oceniali 21 różnych instytucji, w tym związki zawodowe. Z badania wynika, że działalność związków zawodowych jest słabo rozpoznawalna. Choć akurat NSZZ "Solidarność" wypada na tym tle zdecydowanie lepiej niż OPZZ i FZZ.
 CBOS: Pozytywnym ocenom Solidarności sprzyja duże zaangażowanie religijne i prawicowe poglądy
pixabay

Znaczna część Polaków nie potrafi odnieść się do funkcjonowania największych central związkowych. Dotyczy to w największym stopniu Forum Związków Zawodowych (74%) i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (63%), ale także – choć w mniejszym stopniu – NSZZ „Solidarność” (43%). Obecnie działalność tej ostatniej centrali rzadziej niż przed sześcioma miesiącami oceniana jest pozytywnie (spadek o 7 punktów, do 27%) i podobnie często – negatywnie (27%). W przypadku dwóch pozostałych central dobre i złe noty równoważą się. O pracy OPZZ z aprobatą wypowiada się niemal co piąty ankietowany (18%) i zbliżony odsetek (19%) ocenia ją źle, a o działalności FZZ – po 13%.

Spośród pracujących relatywnie lepiej działalność wszystkich trzech central oceniają pracownicy usług, a jeśli chodzi o OPZZ i FZZ – dodatkowo robotnicy niewykwalifikowani. Opinie o pracy NSZZ „Solidarność” – w przeciwieństwie do dwóch pozostałych central – różnią się także dość wyraźnie w zależności od światopoglądowego usytuowania badanych. Pozytywnym ocenom sprzyja duże zaangażowanie religijne i prawicowe poglądy, natomiast głosy krytyki relatywnie często pojawiają się wśród osób o poglądach lewicowych i niepraktykujących religijnie.


Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?
Tygodnik

Opinie

Popkultura