REKLAMA

Strajk Kobiet wkurzył polskie gminy? Samorząd ma dosyć antychrześcijańskich działań skrajnej lewicy

29 marca 2021 r. Rada Gminy Wydminy pozytywnie rozpatrzyła petycję jednego z mieszkańców tej gminy i podjęła uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec aktów agresji w ramach ogólnopolskich protestów znanych opinii publicznej jako Strajk Kobiet.
zdjęcie ilustracyjne Strajk Kobiet wkurzył polskie gminy? Samorząd ma dosyć antychrześcijańskich działań skrajnej lewicy
zdjęcie ilustracyjne / pixabay

Jak wynika z treści petycji przyczynkiem do jej złożenia był wybrak chuligański, do którego doszło 11 listopada 2020 r., polegający na oblaniu czerwoną farbą drzwi Katedry pw. Św. Wojciecha – biskupa i męczennika w Ełku. Wskazano w niej, że wzrasta poziom agresji pomiędzy Polakami i ważny jest głos rozsądku wzywający do zaprzestania aktów agresji i zachęcenia do dialogu i porozumienia.

Rada Gminy we wskazanej wyżej uchwale potępiła wszelkie przejawy agresji, atakowanie świątyń, bezczeszczenia pomników świętych oraz symboli narodowych, dewastację zabytków i obiektów polskiego dziedzictwa narodowego, zakłócaniu obrzędów religijnych w ramach jakichkolwiek protestów, a także wezwali do poszanowania tradycji i uczuć religijnych oraz zachęciła wszystkie strony sporu ideologicznego do dialogu i przygotowania rozwiązań prawnych zgodnych z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Jednocześnie zobowiązano Wójta Gminy Wydminy do przesłania treści uchwały Panu Andrzejowi Dudzie - Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; Pani Elżbiecie Witek - Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; Panu Tomaszowi Grodzkiemu - Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Panu Mateuszowi Morawieckiemu - Prezesowi Rady Ministrów; Panu Arturowi Chojeckiemu - Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu; Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi - Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Panu Mirosławowi Dariuszowi Drzażdżewskiemu - Staroście Giżyckiemu oraz Ks. Bp. Jerzemu Mazurowi - Ordynariuszowi Diecezji Ełckiej.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, 1 radny nie oddał głosu, 1 radny był nieobecny, nikt nie głosował przeciw. Co ciekawe petycję o tożsamej treści na grudniowej sesji Rady Powiatu Giżyckiego odrzucili radni powiatowi. Odrzucenie petycji, a co za tym idzie brak potępienia ataków na kościoły w trwających Strajkach Kobiet, zostało przypieczętowane głosowaniem radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL i PiS. Wniosek o odrzucenie petycji w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożył były starosta Wacław Strażewicz z PSL, a poparła powiatowa radna Prawa i Sprawiedliwości Izabela Szostak – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która stwierdziła, że rada powinna być „apolityczna”.

 

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura