REKLAMA

Międzynarodowa koalicja dla obrony wspólnych wartości

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z kilku krajów wzięli udział w spotkaniu inaugurującym międzynarodową sieć mającą na celu ochronę podstawowych praw i wartości w Europie Środkowej. Podczas wydarzenia wypracowano wspólną deklarację ideową, wokół której budowany ma być szeroki sojusz podobnych środowisk. Inicjatorami spotkania byli Instytut Ordo Iuris i węgierskie Centrum Praw Podstawowych. Konferencja miała związek z inauguracją uczelni Collegium Intermarium będącej platformą wspólnego działania organizacji z regionu.
rodzina Międzynarodowa koalicja dla obrony wspólnych wartości
rodzina / Pixabay.com

- Choć jesteśmy świadkami postępującego kryzysu Zachodu, takie inicjatywy niosą nadzieję na pozytywną zmianę i odrodzenie wartości leżących u jego podstaw. Są one również nadzieją na to, że uda się zatrzymać i odwrócić niekorzystne zmiany, jakie zachodzą w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych. Tylko silny sprzeciw i przypominanie o zasadach wynikających z traktatów leżących u podstaw funkcjonowania wspólnoty europejskiej są w stanie zatrzymać dążenia do stworzenia z UE superpaństwa – powiedziała Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Oprócz ekspertów Centrum Praw Podstawowych oraz Instytutu Ordo Iuris, w spotkaniu udział wzięli reprezentanci trzech innych środowisk. Uczestniczyli w nim przedstawiciele czeskiej organizacji znanej z obrony rodziny i tożsamości małżeństwa - Aliance pro rodinu, słowackiej Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku - działającej na rzecz rodziny i ochrony życia, a także jednego z najważniejszych konserwatywnych think tanków młodego pokolenia we Włoszech - Nazione Futura.

Podczas spotkania przedstawiciele wymienionych organizacji wypracowywali wspólną deklarację ideową, która ma spajać w przyszłości międzynarodową sieć NGO. Oparta została ona na takich wartościach, jak zasady suwerenności, subsydiarności i proporcjonalności działalności instytucji państwowych i międzynarodowych czy przywiązanie do kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego. Deklaracja ma służyć działaniu na rzecz promowania i ochrony prawdziwych praw człowieka wynikających z prawa naturalnego.

Spotkanie to początek wspólnych rozmów, które wkrótce zakończyć się mają powstaniem sformalizowanej międzynarodowej sieci NGO. Będzie ona stanowiła istotną przeciwwagę w dotychczas zdominowanym przez lewicowych ideologów dyskursie prawno-międzynarodowym. Inicjatorzy tego pomysłu pragną między innymi ubiegać się o status partycypacyjny przy Radzie Europy.

Zebranie przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Europy nieprzypadkowo miało miejsce w przeddzień międzynarodowej konferencji inaugurującej powstanie nowej uczelni - Collegium Intermarium. Ten szeroki projekt akademicki, skierowany do studentów z całej Europy, będzie podstawą międzynarodowej współpracy akademickiej w regionie i edukacji młodzieży z całego świata. Jej głównym celem jest powrót do klasycznej idei uniwersytetu – wspólnoty opartej na ideach dobra, prawdy i piękna, filozofii greckiej, prawa rzymskiego i kultury chrześcijańskiej.


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura