REKLAMA

Romuald Szeremietiew: Obsada Ministerstwa Obrony Narodowej w IIIRP

Obsada MON w III RP
 Romuald Szeremietiew: Obsada Ministerstwa Obrony Narodowej w IIIRP
/ logo MON
SIWICKI Florian, minister obrony narodowej1989-1990.
- żołnierz Armii Czerwonej, generał armii Ludowego Wojska Polskiego. ukończył Akademie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. 
KOŁODZIEJCZYK Piotr, dwukrotny minister obrony narodowej 1990-1991 i 1993-1994,
- wiceadmirał, absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Baku, Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie i Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. 
PARYS Jan, minister obrony 1991-1992,
- ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych UW. doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii.
SZEREMIETIEW Romuald p.o. ministra obrony narodowej 1992, 
- absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor habilitowany nauk wojskowych, oficer rezerwy WP. 
ONYSZKIEWICZ Janusz, dwukrotny minister obrony narodowe1992-1993 i 1997- 2000,
- absolwent matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. doktor w dziedzinie matematyki. 
OKOŃSKI Wojciech, minister obrony narodowej 1995
- ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz inżynierskie rybołówstwa morskiego na Akademii Rolniczej w Szczecinie. 
DOBRZAŃSKI Stanisław, minister obrony narodowej 1996-1997,
- absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
KOMOROWSKI Bronisław, minister obrony narodowej 2000-2001,
- ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
SZMAJDZIŃSKI Jerzy, minister obrony narodowej. 2001–2005, 
- ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
SIKORSKI Radosław, minister obrony narodowej 2005–2007,
- studia w Pembroke College Uniwersytetu w Oksfordzie, tytuł zawodowy Bachelor of Arts (anglosaski odpowiednik licencjata). 
SZCZYGŁO Aleksander, minister obrony narodowej 2007,
- ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i roczny kurs dla pracowników administracji publicznej z Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytet Georgetown. 
KLICH Bogdan, minister obrony narodowej 2007–2011, 
- absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie i Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
SIEMONIAK Tomasz, minister obrony narodowej 2011–2015, 
- absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
MACIEREWICZ Antoni, od 2015 minister obrony narodowej 
- absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura