REKLAMA

Sługa Boży ks. Roman Kotlarz. Pamięci niezłomnego kapłana

W niedzielę 18 lipca w Szydłowcu odbyły się uroczystości związane ze zbliżającą się  45 rocznicą śmierci Sługi Bożego, ks. Romana Kotlarza, niepokornego kapłana zamordowanego prawdopodobnie przez Służbę Bezpieczeństwa za błogosławieństwo protestujących w Radomiu przeciwko podwyżkom cen żywności w roku 1976 i udział w proteście. 
 Sługa Boży ks. Roman Kotlarz. Pamięci niezłomnego kapłana
/ foto. Adam Zyzman

Parafia pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu była pierwszą parafią posługi kapłańskiej Romana Kotlarza i od razu dał się poznać jako wyjątkowy kaznodzieja, walczący słowem przeciwko panującemu ustrojowi. Dlatego też po dwóch latach, w wyniku nacisków władz państwowych, został przeniesiony do innej parafii. Obecnie trwa proces beatyfikacji kapłana i spotkanie w Szydłowcu było okazją do podsumowania podejmowanych działań w tej sprawie. 

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. pod przewodem biskupa radomskiego Marka Solarczyka, który zwrócił uwagę, że Roman Kotlarz swym życiem i działalnością przywracał wiernym nadzieję w czasach, gdy Kościół i wierni narażeni poddawani byli różnorodnym aktom prześladowania ze strony władzy państwowej.

– Można powiedzieć, że wydarzenia sprzed 45 lat są przykładem tej tajemnicy jaka sprawia, od ponad tysiąca lat, że polski Kościół i jego kapłani są zawsze blisko wiernych i reagują na warunki życia i warunki wyznawania wiary przez Polaków

 - mówił w swojej homilii biskup Solarczyk.

– „Nie wolno nam milczeć, gdy dzieje się zło” to była jego dewiza życiowa, którą się kierował, ale by zrozumieć jego odwagę trzeba zdać sobie sprawę że działo się to w schyłkowym okresie stalinizmu! Gdy sobie to uświadomimy, inaczej zrozumiemy jego słowa o nauczycielach, których nazwał bałwochwalcami, a które były przyczyną jego konfliktu z władzą komunistyczną. 


O dokumentach dotyczących Romana Kotlarza odnalezionych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej mówiła dr Edyta Krężołek z Delegatury IPN w Kielcach, podkreślając, że ksiądz ten zyskiwał sobie wyjątkową sympatię wiernych. – Świadczy o tym choćby fakt, że pod listami protestacyjnymi do władz kościelnych, a przede wszystkim państwowych, przeciwko odwołaniu ks. Romana Kotlarza w niewielkim Szydłowcu podpisało się ponad siedemset osób, a niektórzy wierni jeździli do innych parafii, by tam wysłuchać jego homilii. (…) Także 20 lat później, gdy ze schodów kościoła Św. Trójcy w Radomiu błogosławił protestującym robotnikom z radomskiego „Waltera”, a potem gdy w czasie odprawianych przez siebie nabożeństw, domagał się zaprzestania represji wobec zatrzymanych, realizował konsekwentnie swoją drogę życiową.


Ksiądz Kazimierz Kurek przytaczał przykłady kultu wiernych jakim darzony jest niezłomny kapłan z Koniemłotów, szczególnie tam, gdzie ksiądz Kotlarz pełnił swą posługę kapłańską, wzywając obecnych na uroczystościach parlamentarzystów do powołania w kaplicy sejmowej Kręgu Czcicieli Sługi Bożego ks. Romana Kotlarza w wspólnej modlitwy choćby raz na miesiąc w intencji beatyfikacji księdza. 


Obchody zakończył koncert muzyki Ennio Morricone w wykonaniu Zespołu Kameralnego Filharmonii Narodowej pod kierunkiem Jana Lewtaka. 


Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Patriotyczne im. Ks. Romana Kotlarza w Szydłowcu, władze miejskie  i powiatoweoraz NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej. 
 

 


Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy wziąłbyś udział w Powstaniu Warszawskim?
Tygodnik

Opinie

Popkultura