REKLAMA

PGNiG - solidny wynik i dobre perspektywy

Po pierwszym półroczu tego roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma się czym pochwalić. Wypracowała prawie 25 miliardów złotych przychodu. Wynik EBITDA wyniósł prawie 5,2 mld zł, a zysk netto przekroczył 2,4 mld zł. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego wzrósł rok do roku o 8 proc., do 18,2 mld m sześc. PGNiG podpisało
 PGNiG - solidny wynik i dobre perspektywy
/ fot. Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność

– Wyniki pierwszego półrocza 2021 roku świadczą o bardzo dobrej kondycji Grupy Kapitałowej PGNiG, zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym. Wzrost sprzedaży gazu jest nie tylko efektem mroźnej zimy i zwiększonego zużycia paliwa do celów grzewczych, ale także wyraźnego ożywienia gospodarczego w II kwartale tego roku. Liczymy, że proces transformacji energetycznej w Polsce będzie oznaczać dalszy wzrost zapotrzebowania na gaz – 2 września powiedział mediom na wynikowej konferencji prasowej Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG SA. Prezes Majewski poinformował, że PGNiG odnotowało największe zmiany w "kontrybucji dwóch segmentów: poszukiwania i wydobycia oraz obrotu i magazynowania”.

Obecny podwyższony poziom cen gazu wynika przede wszystkim z postpandemicznego odbicia gospodarczego i zwiększonego popytu na gaz.Co spowodowało wzrost cen. Innym - niekorzystnym czynnikiem jest ograniczenie przez Gazprom podaży na rynki europejskie. Rosyjska spółka ograniczyła przesył przez gazociągi na Ukrainie i w Polsce, a to spowodowało wzrost cen o pięć euro za MWh.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku GK PGNiG osiągnęła 24,99 mld zł przychodu, o 19 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Koszty operacyjne wzrosły o 61 proc. rok do roku, w czym istotny udział miał wspomniany gwałtowny wzrost cen gazu, którego większość PGNiG importuje. Trzeba też podkreślić, że w porównaniu wyników handlowych rok do roku, sytuacja w 2020 roku była niezwykle korzystna, gdyż strona rosyjska na podstawie wyniku arbitrażu musiała zwrócić PGNiG wysoką sumę nadpłaty środków z tytułu kontraktu jamalskiego. Dlatego obecnie wynik EBITDA zmniejszył się o 44 proc. do 5,2 mld zł, a EBIT o 55 proc., do 3,42 mld zł. Grupa wypracowała 2,43 mld zł zysku netto, przy wysokim przychodzie o 59 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 roku.Jeżeli w wynikach I półrocza 2020 r. pominąć kwotę tego zwrotu, to w tym roku EBITDA GK PGNiG była wyższa od ubiegłorocznej o 17 proc. a EBIT o 25 procent. Mniejsza była także dynamika kosztów operacyjnych, które wzrosły o 18 proc. rok do roku.

– Kiedy ceny węglowodorów są niskie, wtedy sektor wydobywczy ma mniejszy wkład do wyniku EBITDA. Całkiem odwrotnie jest w przypadku magazynowania, kiedy ceny węglowodoru są niskie, wtedy większe obroty osiąga właśnie ten segment. Dokładnie te przełożenia widać na przykładzie wyników tegorocznych i zeszłorocznych – powiedział prezes Majewski.

Wzrost wydobycia w kraju i zagranicą


Wydobycie gazu wzrosło o siedem procent do 2,34 mld m sześc. w głównej mierze dzięki wzrostowi wydobycia w Norwegii. PGNiG sprzedał w pierwszym półroczu 18,18 mld m sześc gazu. co oznacza wzrost o osiem procent rok do roku. Import wzrósł o 11 procent do 8,27 mld m sześc. Ceny gazu wzrosły o 157 procent rok do roku, Średnia cena 84,4 złotych za MWh. Wydobycie ropy spadło o siedem procent rok do roku, do 608 tys ton.

 

Dystrybucja


PGNiG sprzedał w pierwszym półroczu 18,18 mld m sześc gazu. co oznacza wzrost o osiem procent rok do roku. Przychody z dystrybucji wzrosły również o 19 procent do 2,71 mld złotych. Ze względu na mroźną zimę zwiększyły się przychody z tytułu wytwarzania ciepła. W przypadku ciepła wzrost wyniósł 20 procent do 956 mln złotych

Norwegia


PGNiG zawarło umowę akwizycyjną na spółkę INEOS w Norwegii. Spółka rozpoczęła wydobycie ze złoża Grasel (głównie naftowe) oraz ze złoża gazowego Duva, które przyniesie PGNiG 0,2 mld m sześć. Bez akwizycji INEOS, PGNIG osiągnęłoby do końca bieżącego roku wydobycie na poziomie miliarda metrów sześć, a dzięki tej transakcji wzrośnie ono do 2,5 mld m sześc.

Magazynowanie gazu


– W wyniku zbiegu kilku okoliczności występujących na europejskim rynku gazu, mamy sytuację niespotykaną od pięciu lat. Otóż magazyny gazu w Europie, które były zapewnione o tej porze w 80-90 procentach, obecnie są wypełnione jedynie w 50-60 procentach. Inaczej wygląda sytuacja u nas. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w około 90 procentach, co jest dobrym wynikiem.

Więcej gazu z USA od Venture Global LNG


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo także 2 września podpisało aneksy do umów z amerykańskimi spółkami Venture Global Calcasieu Pass i Venture Global Plaquemines. Aneksy dotyczą zakupu dodatkowych 2 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. W efekcie, łączny wolumen gazu skroplonego, które PGNiG będzie otrzymywać od Venture Global LNG, wzrośnie do 5,5 mln ton rocznie, co po regazyfikacji odpowiada ok. 7,4 mld m sześc. błękitnego paliwa.

– Podpisane dziś umowy to kolejny ważny krok na drodze do pełnego bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – podkreślił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. "Gaz amerykański, który dostarczany będzie przez partnera pewnego i przewidywalnego, razem z paliwem, które do Polski przypłynie gazociągiem Baltic Pipe z Norwegii, pozwoli nam uniezależnić się od dostaw z kierunku wschodniego. Różnicowanie źródeł importu gazu i możliwość ich wyboru, a także swoboda w obrocie zakupionym paliwem, zwiększa energetyczną niezależność Polski".

Z kolei Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG powiedział dziennikarzom: – Import LNG pozwala PGNiG na dywersyfikację źródeł i kierunków pochodzenia gazu ziemnego, dzięki czemu możemy zapewnić polskim odbiorcom bezpieczeństwo energetyczne – stałe i nieprzerwane dostawy gazu. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że gaz ziemny będzie stanowił paliwo pomostowe w procesie transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Jednocześnie dostęp do amerykańskiego LNG daje nam możliwość rozwoju handlu tym paliwem na rynku globalnym – w tym celu wynajmować będziemy gazowce do transportu skroplonego gazu. Pod tym względem cenimy współpracę z Venture Global LNG, która oznacza dla nas możliwość realizacji naszych strategicznych celów.

Przedstawiciel firmy amerykańskiej, Mike Sabel, Chief Executive Officer Venture Global LNG skomentował: – Venture Global z dumą poszerza nasze dotychczasowe partnerstwo z PGNiG w zakresie niezawodnych dostaw amerykańskiego LNG do Polski. Od 2018 roku obie nasze firmy znacznie rozwinęły współpracę, niemal trzykrotnie zwiększając wolumen LNG, które Venture Global dostarczy dla PGNiG. Uwzględniając więcej amerykańskiego gazu ziemnego w energetyce, Polska będzie mogła zmniejszyć swój ślad węglowy i zdywersyfikować krajowy miks energetyczny. Zwrot w kierunku czystego gazu ziemnego z USA nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także pozwala zmniejszyć emisje dwutlenku węgla, a Venture Global przez kolejne lata zamierza wspierać naszego partnera PGNiG w dążeniu do osiągnięcia tych celów".

Dzięki aneksowaniu umów łączny wolumen skroplonego gazu ziemnego, jaki PGNiG będzie otrzymywać od obu spółek Venture Global LNG, w ciągu 20 lat wzrośnie do 5,5 mln ton rocznie. Czyli po regazyfikacji do ok. 7,4 mld m sześc. gazu.

Teresa Wójcik

 

 

 


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura