REKLAMA

WZD Regionu Ziemia Łódzka: Wzywamy TSUE i KE do przestrzegania traktatu UE

24 września br. w Zduńskiej Woli – Karsznice odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Obrady zostały poprzedzone mszą św. w miejscowej parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył duszpasterz ludzi pracy, kapelan łódzkiej „Solidarności”, ks. Grzegorz Michalski. Po mszy delegaci udali się do Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach, gdzie odbyły się obrady.
 WZD Regionu Ziemia Łódzka: Wzywamy TSUE i KE do przestrzegania traktatu UE
/ Fot. I. Wach

Gośćmi Walnego Zebrania byli poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Zięba, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski, a także poprzedni przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik i Janusz Tomaszewski. Ze względu na ważne obowiązki, na Walne Zebranie Regionu Ziemia Łódzka nie mogli przybyć sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Obydwaj przesłali listy do delegatów Regionu Łódzkiego, które odczytał przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. W pierwszej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście.

W kolejnej części, kolejno, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Piotr Ścieśko przedstawił informację z prac RKW, przewodniczący W. Krenc z prac Zarządu Regionu, a przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej Teresa Kempska z prac RKW. Następnie odbyło się rozpatrywanie uchwał i wniosków i dyskusja nad nimi.

Delegaci Regionu łódzkiego przyjęli 7 stanowisk, w tym m.in. ws. realizacji Postulatów Sierpniowych, w którym analizując realizację Postulatów Sierpniowych, stwierdzili, iż po czterdziestu jeden latach od buntu ludzi pracy wciąż niezbędna jest kontynuacja dzieła rozpoczętego w Sierpniu 1980 roku.
W kolejnym stanowisku dotyczącym 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego delegaci złożyli hołd Ofiarom stanu wojennego oraz wszystkim tym, którzy oddali życie i zdrowie dla ideałów „Solidarności”. Stwierdzili jednocześnie iż niemożliwe jest budowanie wolnej Polski bez sprawiedliwego zadośćuczynienia za krzywdy, jakie doznali bojownicy o wolność Polski.

Trzecie stanowisko podjęte na WZDR dotyczyło prób obejścia przez sieci handlowe ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Stwierdzono w nim, iż działania sieci handlowych spowodowały konieczność nowelizacji wyżej wymienionej ustawy i zwrócili się do Senatu RP o przyspieszenie procesu legislacyjnego, aby nowelizacja mogła jak najszybciej wejść w życie.

Delegaci Regionu Ziemia Łódzka nie pozostali bierni wobec bulwersującej decyzji KSUE nakładającej na Polskę drastyczne kary za nie zamknięcie Kopalni Turów. Podjęli stanowisko, w którym zażądali od TSUE oraz KE  przestrzegania obowiązującego traktatu Unii Europejskiej.

Ponadto podjęte zostały także stanowiska, w których zwrócono się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w celu zmiany przepisów dotyczących rozliczenia organizacji związkowych w Urzędzie Skarbowym oraz o podjęcie prac nad zmianami w przepisach związkowych umożliwiających przyjmowanie nowych członków w poczet związku na podstawie elektronicznej deklaracji członkowskiej.

Na koniec delegaci przyjęli stanowisko, w którym zwrócono się o wsparcie Komisji Krajowej w rozmowach z rządem RP o wypełnienie zobowiązań, wobec grupy zawodowej nauczycieli, odzwierciedlających społeczną rangę tego zawodu.

Ireneusz Wach


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura