REKLAMA

[Fotorelacja] Musimy solidarnie bronić lasów!

– Nie może być sytuacji, kiedy Unia Europejska propaguje rzeczy, które nie są do zaakceptowania przez ogół państw. Mówiąc kolokwialnie i z przymrużeniem oka, nie mogą fryzjerzy zajmować się lasami. Musi być dyskusja ze wszystkimi państwami. Nie ma zgody polskiej strony na takie rozwiązania. To wielkie nieporozumienie. Musimy solidarnie bronić lasy i naturalne środowisko – mówił Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych podczas międzynarodowej konferencji na temat strategii bioróżnorodności 2030, zorganizowanej przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
 [Fotorelacja] Musimy solidarnie bronić lasów!
/ fot. M. Żegliński

NSZZ „Solidarność” jest niezaprzeczalnie największym związkiem zawodowym w Polsce. W swojej 41-letniej historii niejednokrotnie podejmował inicjatywy na forum krajowym i europejskim w obronie polskich interesów. Polskie lasy były przez wiele lat stawiane za wzór w światowej gospodarce leśnej, jednak obecnie polski głos rozsądku odbija się od brukselskiej ściany. Polski Zielony Ład powinien być wzorem w Unii Europejskiej. Dzisiejsza konferencja, mam nadzieje, że częściowo odpowie na pytanie, czy przyroda widziana z perspektywy KE poradzi sobie i jaki los czeka człowieka, jeśli europejska koncepcja bioróżnorodności okaże się błędna. Ta tematyka zostanie przedstawiona dziś w referatach i prezentacjach. Wierze, że dzisiejsza konferencja zaowocuje europejską debatą, doprowadzając do wyeliminowania kontrowersyjnych kwestii – mówił na wstępie konferencji Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Konferencja „Przyszłość modelu ochrony środowiska leśnego w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej na temat Strategii bioróżnorodności 2030” odbyła się 8 października w hotelu Arche w Warszawie. To inicjatywa Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Spotkała się ona ze wsparciem Ministra Klimatu i Środowiska, a także Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Prezydent RP Andrzej Duda objął nad tym wydarzeniem honorowy patronat.

W maju ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła komunikat o przyjęciu Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Zdaniem Komisji dokument ten stanowiący zasadniczy element Europejskiego Zielonego Ładu „jest wszechstronnym, ambitnym i długoterminowym planem mającym na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Celem strategii jest odbudowa bioróżnorodności w Europie do 2030 r., poprzez zastosowanie konkretnych działań i wypełnienie zobowiązań”.

Konsekwencją jej zapisów, jest ogłoszona w lipcu bieżącego roku Strategia leśna 2030. Komisja zaproponowała „nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE. Przewiduje ona m.in. ścisłą ochronę lasów pierwotnych i starodrzewów, odbudowę zdegradowanych drzewostanów i zapewnienie zrównoważonej gospodarki nimi”. Oba dokumenty wywołały w Europie dyskusję, czy zaproponowane rozwiązania i ścieżki dojścia do nich są właściwe? Czy przyniosą Unii Europejskiej i jej mieszkańcom bezpieczną przyszłość? Czy pomogą w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i klimatycznych? Wielu polityków z całej Europy, przeróżnych opcji, wyrażało i wyraża różne, czasami skrajne opinie. Swoje obawy wyraził również przemysł drzewny.

I tak pojawił się pomysł, aby zorganizować międzynarodową konferencję. Zaproszenie na nią przyjęli goście z Brukseli, Estonii, Niemiec i Włoch. Naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, urzędnicy i leśnicy. W czasie spotkania głos zabierali m.in. Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP, Edward Siarka, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, czy europosłanka Anna Zalewska. Michał Kurtyka, podkreślał, że Polska jest krajem, który mocno stawia na ochronę przyrody.

– Mądry dialog, taka konferencja, są szalenie istotne, by na pytania, jakie zadał na wstępie pan przewodniczący, może nie znaleźć jeszcze odpowiedzi, ale rozpocząć debatę na ten temat. To jak będziemy potrafili dbać o przyrodę, będzie determinowało życie kolejnych pokoleń – mówił minister klimatu i środowiska. – To co robią ministerstwo, Lasy Państwowe i Solidarność - to wielka rzecz, chwała wam. Ale musimy w Parlamencie Europejskim budować strategię, która pomoże wzmocnić polskie lasy. Zbudowałam już grupę roboczą, która będzie wprowadzać przepisy o nowych technologiach w leśnictwie. Musimy połączyć siły, żeby razem zbudować polską markę – podkreślała Anna Zalewska.

W trakcie międzynarodowej konferencji swoje referaty wygłosili m.in. zagraniczni goście, jak Georg Schirmbeck, przewodniczący Niemieckiej Rady Leśnictwa, czy Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, który w imieniu związku zawodowego podkreślał, że nie może być zgody na europejskie zapisy, które uderzają w ludzi, w pracowników i w miejsca pracy. Tadeusz Majchrowicz miał tu zarazem na myśli Strategię bioróżnorodności 2030, jak również odniósł się do trwającego konfliktu wokół KBW „Turów”.


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura