REKLAMA

NSZZ Solidarność skieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SM, SOP, PSP, SC-S i SW. Główne zarzuty dot. m.in.:
 NSZZ Solidarność skieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb
/ fot. Adrian Grycuk - Wikipedia CC BY-SA 3.0
  • nie zaliczenia do okresów służby i pracy, które – w uproszczeniu – nie były wliczane do wysługi emerytalnej, a które były zbliżone do służby policji
  • zdaniem członków KK ustawa narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania i niedyskryminacji wobec osób znajdujących się w sytuacji relewantnej (chodzi o jednakowe warunki pracy i służby) i powinny one być traktowane tak samo
  • naruszona została zasada tzw. obywatelskiego prawa do zabezpieczenia emerytalnego, który pośrednio wynika z zasady równego traktowania.

Wniosek został złożony z inicjatywy Krajowego Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Komisja Krajkowa Związku upoważniła do reprezentowania wniosku prof. Marcina Zielenieckiego oraz dr Jakuba Szmita.

 

 


Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Tygodnik

Opinie

Popkultura