„Niedopuszczalne pod względem…” Mocna odpowiedź PGNiG na wezwanie Gazpromu do arbitrażu ws. cen gazu

PGNiG złożyło odpowiedź na wezwanie Gazpromu na arbitraż, w której wniosło o oddalenie roszczeń Gazpromu, a dodatkowo złożyło roszczenia wzajemne o obniżenie ceny kontraktowej. 
 „Niedopuszczalne pod względem…” Mocna odpowiedź PGNiG na wezwanie Gazpromu do arbitrażu ws. cen gazu
/ Maciej Margas - PGNiG archive - CC BY-SA 4.0

W połowie stycznia 2022 roku Gazprom wezwał PGNiG na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc z siedzibą w Sztokholmie, żądając zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego. Gazprom oczekuje podwyższenia ceny kontraktowej z mocą wsteczną od 2017 roku oraz od 2020 roku, na podstawie wniosków o renegocjację ceny kontraktowej z dnia 8 grudnia 2017 roku oraz z dnia 9 listopada 2020 roku.

Po gruntownym przeanalizowaniu sprawy podtrzymujemy stanowisko, że żądanie podwyższenia ceny kontraktowej zawarte w wezwaniu Gazpromu jest pozbawione podstaw. Co więcej, uważamy te roszczenia za niedopuszczalne pod względem formalnym, dlatego nasza odpowiedź na wezwanie do arbitrażu jest jednoznaczna – wnosimy o oddalenie roszczeń Gazpromu – powiedział Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG SA.

Warto przypomnieć, że wspomniane wnioski Gazpromu o renegocjację zostały złożone w odpowiedzi na wniosek PGNiG o obniżenie ceny kontraktowej z dnia 1 listopada 2017 roku i wniosek PGNiG o obniżenie ceny kontraktowej z dnia 1 listopada 2020 roku, który PGNiG zmodyfikowało w dniu 28 października 2021 roku, w warunkach rekordowo wysokich cen gazu w Europie.

Dlatego, niezależnie od żądania oddalenia roszczeń Gazpromu, PGNiG dodatkowo zgłosiło roszczenia wzajemne o obniżenie ceny kontraktowej na podstawie ww. wcześniejszych wniosków spółki.

Jesteśmy przygotowani, aby wykazać nasze racje przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie – zadeklarował prezes PGNiG SA.

Rozpoczęcie postępowania arbitrażowego zainicjowało określoną w kontrakcie jamalskim procedurę rozstrzygania sporów, co nie zamyka jednocześnie możliwości ich rozwiązania polubownego w przypadku osiągnięcia odpowiedniego porozumienia przez PGNiG i Gazprom.

PGNiG dwukrotnie, w roku 2011 i 2015, korzystało z prawa do arbitrażu przewidzianego w kontrakcie jamalskim. W efekcie postępowania zainicjowanego w 2015 roku w marcu 2020 roku Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową kontraktu, przychylając się do wniosku PGNiG.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe