Abp Jędraszewski: Przez Niego wszystko się stało. On jest Nowym Mojżeszem 

W czasie liturgii Wigilii Paschalnej sprawowanej w katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski mówił, że zmartwychwstały Chrystus jest wzorem nowego życia – pełnego miłości, przebaczenia, gotowości do pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem.
 Abp Jędraszewski: Przez Niego wszystko się stało. On jest Nowym Mojżeszem 
/ diecezja.pl

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że czytania liturgii Wigilii Paschalnej stawiają w centrum osobę Jezusa Chrystusa. Przez Niego wszystko się stało. On jest Nowym Mojżeszem wyprowadzającym ludzi z grzechu, domu niewoli, do wolności dzieci Bożych. To On zawarł z nami nowe i wieczne przymierze mocą swojej krwi przelanej na krzyżu. Z Nim w chrzcie zostaliśmy pogrzebani, abyśmy z Nim powstali z martwych i mieli nowe życie. Chrystus jawi się jako Pantokrator – Wszechwładca, Wszechmogący, Pan wszystkiego. 


Arcybiskup zaznaczył, że słowo „Pantokrator” w Nowym Testamencie pojawia się dziesięć razy i zawsze w odniesieniu do Boga Ojca, a chrześcijańska ikonografia przedstawia jako Pantokratora Jezusa Chrystusa. Jezus sam daje na to odpowiedź, gdy mówi „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30). Metropolita podkreślił, że taka jest też wiara Kościoła, zawarta m.in. w Credo, które wyraża jedność Jezusa Chrystusa, Boskiego Logosu, z Ojcem w dziele stworzenia, odkupienia i zbawienia. W czasie Nocy Paschalnej ludzie wierzący wysławiają Boga w Jezusie Chrystusie w czasie śpiewu Exsultet.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe