REKLAMA

Zamówienia publiczne na systemy informatyczne

Klauzule w zamówieniach IT były tematem dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Resort cyfryzacji przygotował wzorzec klauzul, które będą wsparciem dla zamawiających tak, by umowa pozwalała na dobrą współpracę w wykonawcą, a nie jedynie skupiały się na sankcjach.
 Zamówienia publiczne na systemy informatyczne
/ www.pexels.com

Wzorce dotyczą np.: aplikacji komputerowych bez sprzętu i narzędzi, drożenie oprogramowania razem z infrastrukturą, konstrukcji prawnych,

 

Jak mówili przedstawiciele ministerstwa, chodzi o wsparcie wiedzą tych podmiotów, które nie mają dostatecznej wiedzy, by sporządzić odpowiednią umowę. W efekcie zdarza się, że standardy umów są nadmiernie wysokie, nazbyt restrykcyjne. Wykonawca projektu, zamiast go realizować, musi wówczas skupiać się na obronie przed ewentualnymi roszczeniami. Umowa nie może zawierać samych mechanizmów sankcyjnych, ale powinna koncentrować się na elementach efektywnej współpracy między stronami.

Zdaniem związków partnerskie stosunki między zamawiającym a wykonawcą mają zasadnicze znaczenie dla efektu zamówienia.

 

Następnie rozmawiano o nowej ustawie o zamówieniach publicznych i o klauzulach społecznych.

Partnerzy społeczni zastanawiali się m.in. nad tym, na ile standardy przyjęte w polskich zamówieniach publicznych mogą i na ile być przenoszone na zagranicznych wykonawców, np. z Chin. Gdyby bowiem standardy te nie były stosowane, tacy wykonawcy byliby istotną konkurencją.

 

Rozmawiano także o obowiązku stosowania umów o pracę w zamówieniach publicznych. Ministerstwo zaznaczyło, że za nie zastosowanie takiej umowy grozić będą na początek sankcje, a w dalszej części rezygnacja z zamówienia. Nie ma natomiast możliwości odmówienia takiej osobie prawa do przystąpienia do przetargu i realizacji zamówienia w przyszłości.

Jak mówili związkowcy, dotyczy to również urzędów publicznych.

 

Zespół przegłosował stanowisko strony społecznej (związków i pracodawców) w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pacy.

Zdecydował też, że w trybie obiegowym przegłosuje wniosek do Prezydium RDS o przedłużenie prac zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych do 31 grudnia 2018 r. w związku z tym, że Urząd Zamówień Publicznych podejmie działania mające na celu przygotowanie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych do końca 2018 r.

 

Anna Grabowska

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura