Rząd przyjął Program Działań na Rzecz Równego Traktowania. Będzie „przeciwdziałał dyskryminacji i kształtował tolerancję”

Kilka dni temu rząd przyjął na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030.
flaga LGBT Rząd przyjął Program Działań na Rzecz Równego Traktowania. Będzie „przeciwdziałał dyskryminacji i kształtował tolerancję”
flaga LGBT / screen TT Ambasada Izraela

Główne cele programu to: 

  • Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
  • Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia tej zasady.
  • Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.


Założenia programu

W kwestii pracy i zabezpieczeń społecznych program ma „wspierać grupy narażone na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny”.

W kwestii edukacji „rozwijać pozytywne relacje w środowisku szkolnym, kształtować postawy prospołeczne, altruistyczne, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności”.

Mają być też realizowane „kampanie społeczne, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji”.

Więcej na Prawo.pl 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe