Dziewięcioro dzieci pozostanie z matką. Końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie

Sąd Rejonowy w Głogowie wydał postanowienie, na mocy którego dziewięcioro dzieci, odebranych wcześniej na wniosek kuratora, pozostanie z matką. Małoletni przebywali w domu dziecka przez cztery miesiące. Sąd pozwolił na ich powrót do domu w sierpniu 2021 r. Przyczyną odebrania dzieci była opinia kurator sądowej o domniemanych problemach wychowawczych matki. W listopadzie 2021 r. kurator została odsunięta od tej sprawy, jak również od pozostałych spraw rodzinnych w Gminie Gaworzyce. Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.
 Dziewięcioro dzieci pozostanie z matką. Końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie
/ fot. Pixabay

Powodem umieszczenia dzieci w domu dziecka była opinia kurator wskazująca, że matka, rzekomo, nie radzi sobie z ich wychowaniem. Kurator zawnioskowała o to po czterech miesiącach pełnienia nadzoru nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. Z tą opinią nie zgodził się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który pracował z rodziną od czterech lat. W ocenie pracowników GOPS, nie było podstaw, aby odizolować dzieci od matki. Pozytywną opinię o rodzinie wyrazili także przedstawiciele Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Istniał, co prawda, problem z realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego, jednak asystent rodziny i pracownicy socjalni współpracowali z rodziną w celu rozwiązania tej trudności. Mimo to, sąd przychylił się do wniosku kurator i zdecydował o umieszczeniu dzieci w domu dziecka na czas trwania postępowania.

Prawnicy Ordo Iuris złożyli wniosek o zmianę tego postanowienia. Do postępowania włączył się również Rzecznik Praw Dziecka, który także złożył podobny wniosek. W postępowaniu uczestniczyła też Prokuratura Rejonowa w Głogowie. W sierpniu 2021 r. Sąd Rejonowy w Głogowie pozwolił na powrót dzieci do matki. Kobieta została zobowiązana do ścisłej współpracy ze szkołą oraz utrzymania porządku w domu i higieny małoletnich. Z kolei, na wniosek prawników z Ordo Iuris, doszło do zmiany kurator współpracującej z rodziną. Została ona również odsunięta od prowadzenia pozostałych spraw z terenu gminy Gaworzyce.

Ostatecznie, sąd, po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego, nie znalazł podstaw do zmiany zarządzeń opiekuńczych, o które wnioskowała kurator. Matka została zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy psychopedagogicznej młodszego rodzeństwa, współpracy z placówkami edukacyjnymi małoletnich, w tym do realizacji zaleceń zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, o ile takie będą prowadzone na terenie gminy, w której mieszka rodzina. Kobieta także obowiązek współpracy z kuratorem, asystentem i pracownikiem socjalnym. Realizacja tych obowiązków została poddana nadzorowi kuratora sądowego w ramach nadzoru, który był już prowadzony wcześniej w rodzinie.

„Końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie jest zbieżne ze stanowiskiem pełnomocników uczestniczki postępowania, którzy wnosili o stwierdzenie braku okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany zarządzeń opiekuńczych. Z okoliczności rozpoznawanej sprawy wynikało, że wsparcie jakie otrzymuje rodzina z ramienia instytucji wspierających jest wystarczające, aby zabezpieczyć dobro małoletnich, a tym samym odpowiada celom ustawy o wspieraniu rodziny. Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie dało podstaw do odebrania dzieci matce. Potwierdza to, że wydane na początku postępowania natychmiast wykonywalne postanowienie o umieszczeniu rodzeństwa w pieczy zastępczej było zdecydowanie przedwczesne. Należy pamiętać, że tak radykalna i dramatyczna w skutkach decyzja, jak odebranie dziecka, może zostać podjęta tylko w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości, że matka nie radzi sobie z wychowaniem i gdy wyczerpane zostały wszelkie inne sposoby na pomoc dzieciom. Taka decyzja powinna być zawsze ostatecznością” - zaznaczyła adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe