Nadzwyczajne Zebranie Delegatów OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN SA

W dniu 21 czerwca br. w Domu Technika w Płocku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN Orlen SA.
 Nadzwyczajne Zebranie Delegatów OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN SA
/ fot. Region Płocki NSZZ "Solidarność"

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Wiesława Frydrychowska, która przywitała delegatów oraz zaproszonych gości, którymi byli: przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Andrzej Burnat, zastępca przewodniczącego Stanisław Szkopek, jednocześnie przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, Wioletta Kandziak – dyrektor wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN SA, Anna Lewandowska-Romanowska – dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN SA oraz Paweł Zdrojewski, zakładowy społeczny inspektor pracy PKN ORLEN SA.

Wiceprzewodnicząca Wiesława Frydrychowska rozpoczynając obrady, podziękowała za bardzo dobrą współpracę z obecnym Zarządem PKN ORLEN, pozytywne i w pełni partnerskie stosunki z dwiema organizacjami związkowymi: MBZZ i MZZPRiC.  Dobre związkowe relacje, a ściślej mówiąc, dobra i rzeczowa wspólna praca trzech organizacji daje dużo pożytku dla członków naszych organizacji i taki kierunek będzie przez nas dalej kontynuowany  zapewniła. Wspomniała też o bardzo dobrej współpracy z Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy w PKN ORLEN SA pod przewodnictwem Pawła Zdrojewskiego.

Z dużą sympatią i zrozumieniem zostały przyjęte słowa, które skierowała do delegatów pani dyr. Wioletta Kandziak, wyrażające nadzieję na dalszy konstruktywny dialog ze związkowcami z Solidarności, dla dobra pracowników i przyszłości koncernu. Pani dyrektor podkreśliła w swoim wystąpieniu rolę Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” jako odpowiedzialnego partnera społecznego, którego postawa pozwala godzić oczekiwania pracowników z racjonalnymi możliwościami i interesami spółki.

Po wystąpieniach i wyborze Prezydium Zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Delegaci powierzyli Markowi Balkowskiemu. Nowy przewodniczący został wybrany zdecydowaną większością głosów, gdyż zagłosowało na niego 79 spośród 92 delegatów obecnych na zebraniu wyborczym.

„Wybór na tę funkcję jest wyrazem uznania i zaufania ze strony koleżanek i kolegów, którzy dali w ten sposób jasny sygnał – przed nami trudne czasy niosące ze sobą wiele wyzwań i problemów, chociażby procesy konsolidacyjne z GRUPĄ Lotos czy też PGNiG. Dlatego też stawiamy na ludzi kompetentnych, pracowitych i pełnych zaangażowania” – wskazali związkowcy z Solidarności.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe