Rozmowy o równouprawnieniu z komisarz UE

W piątek 24 czerwca br. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z komisarz UE ds. równości Heleny Dalli z przedstawicielami organizacji pozarządowych, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego specjalizującymi się w kwestiach równouprawnienia. Wzięły w nim udział także przedstawicielki NSZZ „Solidarność”.
 Rozmowy o równouprawnieniu z komisarz UE
/ fot. KSK NSZZ "Solidarność"

Komisarz Helena Dalli poinformowała o postępach prac i wskazała obszar zainteresowania PE w sprawie realizacji dyrektyw dotyczących równości płci. Rozmawiano także o propozycji, by zwrócić się do Polski o poparcie przyjęcia dyrektywy ws. przejrzystości wynagrodzeń oraz wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przypomniała o unijnej dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, którą państwa członkowskie muszą wdrożyć do sierpnia 2022 r.

W spotkaniu z ramienia NSZZ „Solidarność” wzięły udział: Joanna Kruk, pełnomocnik ds. kobiet NSZZ „Solidarność”, a także przewodnicząca oraz członkinie Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”: Kamila Szelągowska, Beata Bondara i Ewa Krajewska.

W trakcie spotkania przedstawiciele zaproszonych organizacji prezentowali najistotniejsze problemy w realizacji celów organizacji, ocenę i stanowiska wobec omawianych dyrektyw.

Przedstawicielki NSZZ „S” wypowiedziały się w kwestii poparcia dla projektów zmian w prawie polskim związanych z realizacją dyrektywy UE work-life balance oraz poparły założenia projektu dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń. W wypowiedzi znalazły się także kwestie problematyki mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe