W Obronie wolności Chrześcijan – opinia prawna Ordo Iuris

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny zakłada modyfikację dwóch przepisów szczegółowych i dodanie jednego przepisu w części ogólnej ustawy. Projekt właściwie diagnozuje zagrożenia, lecz sformułowanie projektowanych przepisów budzi wątpliwości. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną do projektu ustawy.
 W Obronie wolności Chrześcijan – opinia prawna Ordo Iuris
/ pixabay.com

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

Obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej „W obronie wolności chrześcijan” rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Projekt zakłada dodanie do Kodeksu karnego art. 27a, a także modyfikacje art. 195 i 196 tegoż kodeksu.

Wprowadzenie art. 27a do Kodeksu karnego uzasadnia się koniecznością zapewnienia ochrony wolności uzewnętrzniania własnych wierzeń religijnych oraz opartych na wierzeniach poglądów etycznych, moralnych czy społecznych. Zmiany w art. 195 ustawy karnej zmierzają do skuteczniejszego ścigania i karania sprawców zakłócania obrzędów żałobnych i nabożeństw. Natomiast nowy art. 196 Kodeksu karnego miałby zapewniać szerszą ochronę dla związków wyznaniowych ich dogmatów i obrzędów eliminując jednocześnie konieczność wykazania, że sprawca obraził czyjekolwiek uczucia religijne.

Projekt ustawy właściwie diagnozuje zagrożenia, lecz w przedstawionym kształcie budzi wątpliwości co do formy, w jakiej projektodawca chciałby przeciwdziałać problemom już występującym w państwach Europy Zachodniej – tj. stosowaniem represji karnych wobec osób głoszących poglądy oparte na światopoglądzie religijnym. Wątpliwości budzi także sformułowanie art. 196, który może w praktyce zbyt głęboko ingerować w wolność słowa.

„Projektodawca właściwie diagnozuje problemy i zagrożenia, lecz forma w jakiej chce im przeciwdziałać – poza zmianami w art. 195 Kodeksu karnego - budzi uzasadnione wątpliwości. Konieczne zmiany powinny zostać wprowadzone na etapie procedury legislacyjnej w parlamencie” – podkreśla Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe