Ideologiczna kolonizacja krajów trzeciego świata – ONZ nagradza promotorów „praw reprodukcyjnych”

Agencja Narodów Zjednoczonych – UNFPA, nagrodziła dziesięć przedsiębiorstw, których projekty, w założeniu, mają „zmienić życie kobiet i dziewczynek”. Wyzwanie teoretycznie skupiało się na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań jako klucza do przyspieszenia postępu dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Większość zwycięzców zajmuje się jednak promowaniem kwestii genderowych oraz rozpowszechnianiem informacji na temat antykoncepcji i tzw. praw reprodukcyjnych wśród dorastających dziewcząt i młodych kobiet w krajach rozwijających się. Nagrodzone projekty zostaną sfinansowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a ich wysiłki będą dalej rozwijane i realizowane w perspektywie długoterminowej we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU) oraz Międzynarodowym Centrum Handlu.
 Ideologiczna kolonizacja krajów trzeciego świata – ONZ nagradza promotorów „praw reprodukcyjnych”
/ © Yann Forget / Wikimedia Commons

Agencja Populacyjna Narodów Zjednoczonych ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych - UNFPA - nagrodziła dziesięć organizacji pochodzących z pięciu różnych regionów świata, zaangażowanych w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które powinny przyczynić się do wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na całym świecie. Wyzwanie zostało stworzone w celu przeciwdziałania temu, co UNFPA nazwało „odwróceniem dwudziestoletniego postępu dla kobiet i dziewcząt”, wywołanym pandemią Covid-19. Inicjatywa ma na celu wyrównanie szans dla kobiet i dziewcząt oraz zapewnienie ,,praw i wyborów” (rights and choices) dla wszystkich poprzez innowacje. Projekt otrzymał ponadto dalsze finansowanie od rządów Luksemburga, Finlandii i Danii. Dyrektor wykonawczy UNFPA stwierdził, że „aby zlikwidować nierówności i zrealizować cele zrównoważonego rozwoju, musimy usunąć bariery stojące pomiędzy kobietami i dziewczętami a ich prawami i wyborami”.

Skupiono się na rozwiązaniach, które promują wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, koncentrując się na zakończeniu „niezaspokojonej potrzeby planowania rodziny, możliwych do zapobieżenia zgonów matek, przemocy ze względu na płeć i szkodliwych praktyk”. Dziesięć zwycięskich firm otrzyma od UNFPA grant w wysokości 60 tys. dolarów i podpisze dziewięciomiesięczny kontrakt, podczas którego opracują i rozpoczną wdrażanie swoich planów na szerszą skalę.

Zwycięzcy zostali wybrani spośród 300 zgłoszeń, a większość z nich jest zaangażowana w działania związane z szerzeniem „praw reprodukcyjnych” w krajach rozwijających się. Wśród nich wszystkich wyróżnia się w szczególności inicjatywa Urukundo, która jest pierwszą w Rwandzie licencjonowaną grą edukacyjną, rozpowszechniającą „informacje na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z nim związanych”. Wśród nagrodzonych projektów jest również ToguMogu - platforma z Bangladeszu, która zapewnia „dostęp do planowania rodziny, informacji na temat zdrowia reprodukcyjnego oraz usług dla młodych kobiet i nowych matek”. Inny wyróżniony program to TirandoX, gwarantujący dorastającym dziewczętom z Kolumbii „informacje i usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, pomagając zakończyć cykl ubóstwa spowodowany wieloma nastoletnimi ciążami”. Z kolei GerHub dociera do kobiet i dziewcząt w „odległych obszarach Mongolii z informacjami i usługami w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego poprzez mobilne kliniki i telemedycynę”.

- W istocie, poprzez tę nagrodę jesteśmy świadkami próby kolonizacji i dalszego promowania śmiertelnej kultury właśnie w krajach rozwijających się, gdzie wzrost liczby urodzeń jest postrzegany wyłącznie jako wynik braku edukacji w zakresie antykoncepcji. Wysoki wskaźnik ciąż jest rozumiany jako bariera, którą należy usunąć, aby zapobiec ubóstwu w państwach o niskich dochodach – skomentowała Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe