Piotr Kalbron: Czynności inspektorów koncentrują się na działalnościach, gdzie zagrożenia wypadkowe jest wysokie

Dzisiejszą Konferencję „Bezpieczeństwo Pracy na Śląskich Budowach” otworzył Piotr Kalbron, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem sprawuje "Tygodnik Solidarność" i portal Tysol.pl.
 Piotr Kalbron: Czynności inspektorów koncentrują się na działalnościach, gdzie zagrożenia wypadkowe jest wysokie
/ foto. mk

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy a szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z najważniejszych zadań jest zapobieganie zagrożeń w miejscach pracy. Podejmowane przez inspektorów pracy czynności nadzorczo-kontrolne służące weryfikacji przestrzegania przepisów i zasad BHP koncentrują się na gałęziach i rodzajach działalności gospodarczej i usługowej w której zagrożenia zawodowe i wypadkowe dla życia pracujących i ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy są szczególnie wysokie. Budownictwo jest tą branżą w Województwie Śląskim, w której od wielu lat obok przemysłu przetwórczego zdarza się najwięcej wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym 

- zaznaczył Piotr Kalbron. 

Ponadto prowadzone przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, kontrole w zakresie bezpieczeństwa pracy i badanie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy wykazują, że najwięcej nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania przepisów notuje się właśnie w tej branży. W czerwcu bieżącego roku na terenie Województwa Śląskiego inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadzili 127 kontroli na 111 budowach, w trakcie których wydali 900 decyzji i nałożono 75 mandatów na łączną kwotę ponad 110 tys. złotych. Te wyniki potwierdzają wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa wykonywania prac na budowach. Celem naszych działań jest m.in. zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w działaniach na rzecz poprawy standardów BHP. To także popularyzacja i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w wykopach), upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane, promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie 

- dodał  Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach. 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe