Ordo Iuris w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

Instytut Ordo Iuris (Instituto para la Cultura Jurídica Ordo Iuris), konferencją w siedzibie Naczelnej Rady Hiszpańskiej Adwokatury w Madrycie, oficjalnie zainaugurował swoją działalność w Hiszpanii. W wydarzeniu wzięli udział adwokaci, sędziowie, przedstawiciele środowisk akademickich i pozarządowych, przedsiębiorcy, dziennikarze i politycy z Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych, sprzyjający nowej inicjatywie. Liderzy Ordo Iuris Hiszpania zapowiedzieli inicjatywy badawcze, procesowe oraz społeczne, dążące do odrodzenia umiłowania wolności oraz szacunku dla rodziny i życia. Ordo Iuris w Hiszpanii rozpoczyna pierwsze inicjatywy oraz podejmuje bliską współpracę z organizacjami obywatelskimi z pierwszych biur Ordo Iuris w Madrycie i Murcji. Oddział Ordo Iuris zapowiedział wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób, które stają w obronie wartości fundamentalnych dla cywilizacji łacińskiej oraz w obronie praw podstawowych. W inauguracji uczestniczyli dotychczasowi partnerzy Ordo Iuris z Sojuszu dla Wspólnego Dobra (Alliance for the Common Good) i węgierskiego Centrum Praw Podstawowych. Wcześniej Instytut zainaugurował swoją działalność w Chorwacji i na Ukrainie.
Katedra Sagrada Familia. Barcelona Ordo Iuris w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej
Katedra Sagrada Familia. Barcelona / Pixabay.com

W inauguracji wziął udział prezes Ordo Iuris, adw. Jerzy Kwaśniewski. W wystąpieniu zwrócił on uwagę na problemy, z jakimi mierzy się współczesna cywilizacja.

- Nowa cenzura, pod płaszczykiem poprawności politycznej lub przepisów zakazujących mowy nienawiści, próbuje moderować debatę publiczną i procesy demokratyczne. Rodziny pozbawione są elementarnych uprawnień do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ochrona życia staje się iluzoryczna i arbitralna

– zaznaczył Prezes Ordo Iuris.

Mec. Jerzy Kwaśniewski podkreślił potrzebę międzynarodowej współpracy wszystkich, którzy „bronią wolności, własności, rodziny, życia i wiary” i rozumieją potrzebę przywrócenia wierności „uniwersalnym zasadom prawa naturalnego”. Zwrócił także uwagę na znaczenie, jakie osiągnął Ordo Iuris w trakcie dziewięciu lat swojej działalności. Opowiedział o licznych interwencjach prawnych, raportach i analizach, oddziaływaniu na proces legislacyjny na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz o konferencjach naukowych. Zapewnił o wsparciu dla nowej inicjatywy ze strony rosnącego środowiska uczelni Collegium Intermarium.

 

Fundamenty cywilizacji zachodniej

Mec. Juan Jose Liarte Pedreño, dyrektor hiszpańskiego oddziału Ordo Iuris wskazał na fundamenty cywilizacji zachodniej, jakimi są grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijańska etyka. Zauważył też, że w XXI w. dochodzi do coraz bardziej intensywnej konfrontacji różnych wartości. Podkreślił konieczność ochrony prawa naturalnego oraz ukształtowania liderów, którzy będą wskazywali kierunki działania na tym polu. Juan Jose Liarte wskazał też na istotne znaczenie jakie może osiągnąć Ordo Iuris w obszarze walki o prawa podstawowe w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej.

Mec. Pedreño oraz współtwórca Ordo Iuris w Hiszpanii dr. Álvaro Berrocal Sarnelli, podkreślili wagę Ordo Iuris w Hiszpanii dla całego hiszpańskojęzycznego świata, który potrzebuje odnowy wspólnego języka wartości i odrodzenia ustrojowego przywiązania do fundamentów chrześcijańskiej cywilizacji - wolności, rodziny, poszanowania dla własności i tożsamości kulturowej.

Francisco de Asis Meroño, dyrektor kampanii Ordo Iuris na rzecz Bezstronności Instytucji Publicznych, zwieńczonej sukcesem w czerwcu tego roku, przypomniał o zagrożeniu ideologizacją administracji publicznej, która prowadzi do podważenia konstytucyjnych zasad wywodzonych z naturalnego ładu społecznego.

Instytut Ordo Iuris w Hiszpanii rozpoczyna swoją działalność i współpracę z organizacjami społecznymi, środowiskiem akademickim oraz liderami opinii publicznej, korzystając z biur w Madrycie oraz Murcji.

W inauguracji uczestniczyli także przedstawiciele środowisk, które ściśle współpracują z Instytutem Ordo Iuris, w tym międzynarodowego Sojuszu dla Dobra Wspólnego (Alliance for Common Good) oraz Centrum Praw Podstawowych z Węgier.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe