Równe szanse na rynku pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami – fakt czy mit? Debata Solidarności

W warszawskim hotelu Gromada rozpoczęło się dwudniowe międzynarodowe seminarium zorganizowane przez NSZZ „Solidarność” pt. „Równe szanse na rynku pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami – fakt czy mit?”. Podczas obrad zostaną poruszone najważniejsze kwestie związane z tym tematem – zagadnienia prawne, społeczne, administracyjne i organizacyjne. W seminarium biorą udział przedstawiciele organizacji pracowniczych i związkowych z Portugalii, Słowacji, Austrii, Hiszpanii, Litwy, Bułgarii, Łotwy i Polski. 
Debata Solidarności
Debata Solidarności "Równe szanse na rynku pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami – fakt czy mit?" / Fot. Solidarność

Jak zaznaczają organizatorzy seminarium, dla osób z niepełnosprawnością praca jest drogą do samodzielności – nie tylko ekonomicznej, ale i takiej pozwalającej poruszać się swobodnie.

Dzięki pracy osoba z niepełnosprawnością staje się bardziej niezależna, jej poczucie własnej wartości wzrasta, a kontakty z innymi ludźmi stają się częstsze i lepsze. Dlatego ważne jest wspieranie, zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

– podkreślają.

Jak przypomina NSZZ „Solidarność”, w 2012 roku Polska ratyfikowała „Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”, która m.in. uznaje prawo osób niepełnosprawnych do pracy na zasadach równości z innymi osobami.

Kraj zobowiązał się tym samym do wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym oraz zdobywania przez nich doświadczenia zawodowego. Działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjęte wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (wcześniej Ministerstwem Pracy Rodziny i Polityki Społecznej), zmierzają do udzielania wsparcia na wielu płaszczyznach, budowania ścieżki kariery zawodowej, zaczynając od edukacji osób z niepełnosprawnością i dalej poprzez wspieranie w rozwoju zawodowym

– tłumaczą przedstawiciele Związku, zaznaczając jednocześnie, że mimo pozytywnych zmian w zakresie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na przestrzeni lat ich aktywność zawodowa nadal znacząco odbiega od aktywności zawodowej osób sprawnych.

W 2019 roku współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 81,0%, wskaźnik zatrudnienia 78,4%, a stopa bezrobocia 3,4%. Różnica między wskaźnikiem zatrudnienia osób sprawnych a niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniosła 51,6 pkt proc., a między stopą bezrobocia tych dwóch grup – 3,8 pkt proc. A jak to wygląda w innych krajach unijnych? Co sprzyja wyrównywaniu szans na rynku pracy osobom z niepełnosprawnościami – rodzaj wsparcia, poprawa dostępności?

– zastanawiają się przedstawiciele „S”.

Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi podczas rozpoczynającego się dziś w Warszawie w Hotelu Gromada dwudniowego międzynarodowego seminarium zorganizowanego przez KK NSZZ „Solidarność” i EZA w ramach środków unijnych. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej, stowarzyszeń, partnerów społecznych, którzy bezpośrednio uczestniczyli i uczestniczą w przygotowywaniu i realizowaniu rozwiązań umożliwiających wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Będą w nim uczestniczyć przedstawiciele z Portugalii, Słowacji, Austrii, Hiszpanii, Litwy, Bułgarii, Łotwy i Polski

– zapowiadają.


Seminarium rozpocznie się wykładem inauguracyjnym zatytułowanym „Równe szanse na rynku pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami z perspektywy europejskiej” wygłoszonym przez dr hab. Katarzynę Roszewską. Następnie na przykładzie czterech państw (Polski: Paweł Wdówik – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych; Łotwy: Irina Semjonowa – ekspert, LBAS; Austrii: Roland Gangl – przewodniczący BMHS, GÖD; i Słowacji: Lubica Cerna – przewodnicząca NKOS) zostaną zaprezentowane rozwiązania instytucjonalno-prawne danego kraju wprowadzone m.in. w wyniku ratyfikowania „Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”. 


Po prezentacjach głos zabierze Tomasz Maruszewski, z-ca prezesa zarządu ds. finansowych PFRON, który scharakteryzuje działalność tej instytucji. 


Następnie zostanie przeprowadzony panel dyskusyjny złożony z partnerów dialogu autonomicznego i obywatelskiego oraz ekspertów, na którym będzie okazja do wymiany doświadczeń skoncentrowanych wokół takich zagadnień jak: 


– Co motywuje, a co demotywuje osoby z niepełnosprawnościami do podjęcia zatrudnienia?

– Jakiego wsparcia oczekują pracodawcy, a jakiego sami zainteresowani?

– Jakie rozwiązania w organizacji pracy dla osób z niepełnosprawnościami sprawdzają się najlepiej, a które zawodzą?

– Jak obalać mity o pracownikach z niepełnosprawnościami?

– Jak pandemia wpłynęła na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami?

– W jakim stopniu wprowadzenie rozwiązań w sferze zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami było przedmiotem dialogu społecznego lub autonomicznego? 


Część panelową poprzedzi krótki eksperyment przeprowadzony na uczestnikach seminarium pozwalający osobiście doświadczyć ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Do podsumowania całego seminarium posłuży debata, podczas której zostaną zdefiniowane najważniejsze wnioski dla partnerów społecznych.

NSZZ „Solidarność”


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe