REKLAMA

Romuald Szeremietiew: Minęło 21 lat. Wspomnienia staruszka

W końcu sierpnia 1996 r. organizowałem Zespół Zadaniowy AWS Ds. Polityki Obronnej. Przygotowaliśmy program i następnie jako sekretarz stanu I zastępca MON dążyłem do jego wdrożenia. Udało się wpisać do umowy koalicyjnej przyszłego rządu AWS-UW reformę armii w tym budowę wojsk OT.
 Romuald Szeremietiew: Minęło 21 lat. Wspomnienia staruszka
/ screen YT
Umowa koalicyjna AWS-UW 1997
(…) 
10. Zagwarantowanie bezpieczeństwa Polski poprzez jak najszybsze uzyskanie członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim oraz reformę armii, a także umocnienie międzynarodowej pozycji politycznej i ekonomicznej kraju także poprzez przygotowanie i skuteczne przeprowadzenie negocjacji w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
* Reforma wojska, w tym sił obrony terytorialnej RP.
(…)

Pisałem w grudniu 2001 r. - byłem w trudnej sytuacji ścigany przez prokuraturę i służby tajne jako podejrzany o korupcję:
 

Mamy za sobą okres rządów AWS, formacji do której należałem. Myślę o minionym okresie z goryczą i smutkiem. Mimo programu opracowanego przez Zespół ds. Polityki Obronnej i włączenia go do programu wyborczego AWS nasze postulaty programowe w zakresie obronności nie znalazły uznania w oczach premiera rządu AWS-UW Jerzego Buzka i popierającego politykę premiera przewodniczącego „Solidarności” Mariana Krzaklewskiego. Ministrami obrony zostali politycy, którzy nie rozumieli programu obronnego AWS i nie chcieli go realizować (Onyszkiewicz, Komorowski). Moje usiłowania wprowadzenia programu w życie napotkało na opór, na niechęć i wrogość. Myślę, że takie też w istocie były powody ataku na mnie i usuniecie mnie ze stanowiska sekretarza stanu w MON odpowiadającego za techniczną modernizację armii.

W latach 1997-2001 została zmarnowana szansa zbudowania nowoczesnej armii i sprawnego systemu obrony państwa. Miejmy nadzieję, że nie była to jedyna okazja, aby stworzyć system obrony kraju, który zapewni Polsce bezpieczeństwo


Oto fragment z opracowanego przez mój zespół programu:
„ (…) Do głównych środków obrony gwarantujących Polsce bezpieczeństwo należą:
1. Duch i wola obrony społeczeństwa polskiego. Powszechne, obronne przygotowanie w zakresie walki zbrojnej i szeroko rozumianej obrony cywilnej.
2. Siły zbrojne, składające się z dwóch komponentów:
wojsk operacyjnych – mobilnej siły uderzeniowej;
wojsk obrony terytorialnej – masowej siły obronnej, będącej formą organizacji wojskowej społeczeństwa.
3. Wiarygodna strategia obronna – przygotowanie, powszechnej obrony narodowej o charakterze działań obronno-zaczepnych. Zespalająca manewrowo-uderzeniowe działania wojsk operacyjnych z działaniami w masowej skali obrony terytorialnej oraz przygotowanego i obronnie zorganizowanego społeczeństwa, w formie działań regularnych i nieregularnych, połączonych z powszechnym oporem niezbrojnym.
4. Działania nieregularne w masowej skali, jako podstawowa forma walki wojsk obrony terytorialnej z przeważającymi siłami agresora, polegająca na unikaniu czołowego, frontalnego starcia z silniejszym przeciwnikiem oraz atakowaniu z zaskoczenia, przy maksymalnym wykorzystaniu walorów obronnych terenu, słabych elementów w ugrupowania wojsk przeciwnika, w jego infrastrukturze wojskowej – logistyce, komunikacji, dowodzeniu itd.
5. Wykorzystanie walorów obronnych oraz przygotowanie obronne terytorium realizowane w ramach Operacyjnego Przygotowania Obszaru Kraju (OPOK) do obrony.
6. Pomoc innych państw – często określonej postanowieniami sojuszniczymi, dwu – lub wielostronnymi, w formie wsparcia politycznego i społecznego, restrykcji wobec agresora oraz dostaw uzbrojenia i środków zaopatrzenia, a także ograniczonych działań zbrojnych. (…)”

Całość programu można przeczytać tutaj

Romuald Szeremietiew

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura