[Nasz Patronat] V Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju

W czwartek 18 stycznia 2024 roku ruszy V edycja projektu edukacyjno - sportowego – Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju, którego głównymi organizatorami jest Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko z Chorzowa oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Katowicach.
V Bieg Pamięci. Plakat [Nasz Patronat] V Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju
V Bieg Pamięci. Plakat / materiały partnera

Organizatorzy projektu za swoją inicjatywę byli nominowani do ogólnopolskiej historycznej nagrody BohaterOn 2020 oraz zostali nagrodzeni ogólnopolską historyczną nagrodą imienia Grażyny Langowskiej w roku 2021. Projekt od kilku lat cieszy się coraz większą popularnością. W tegorocznej edycji, uroczystości inauguracyjne uświetnione zostaną obecnością dr Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Coraz więcej uczestników

Dowodem na rosnącą popularność inicjatywy jest cyklicznie powiększająca się liczba uczestników biegu i wzrastająca dzięki temu świadomość oraz wiedza historyczna związana z akcją ewakuacyjną Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz – Birkenau przeprowadzoną w styczniu 1945 roku. Po raz piąty w formie sztafetowego biegu, ponad setka uczniów z kilkunastu szkół; z Chorzowa, Oświęcimia, Lędzin, Bierunia, Tychów, Mikołowa, Borowej Wsi, Przyszowic i Gliwic upamiętni ofiary „marszu śmierci”, pędzonego z Oświęcimia do Gliwic. Podobnie jak w czterech poprzednich edycjach uczestnicy wczesnym rankiem oddadzą hołd wszystkim ofiarom obozu oświęcimskiego pod „ścianą śmierci” przy Bloku 11, a spod przyobozowej mogiły ostatnich ofiar KL Auschwitz, ze światłem pokoju wyruszą biegiem sztafetowym na trakt oświęcimsko – gliwicki. W trakcie biegu połączone zostaną symbolicznym światłem miejsca pamięci związane z marszem śmierci, przy współudziale lokalnych władz i społeczności powiatu oświęcimskiego, bieruńsko – lędzińskiego, Bierunia, Tych, Mikołowa, Borowej Wsi, Przyszowic oraz Gliwic. Prócz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, honorowymi patronatami tegoroczną edycję objęli:, Starosta powiatu bieruńsko – lędzińskiego Bernard Bednorz, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzej Kotala i Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumanna oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach .

 

Konferencja

Dopełnieniem sztafetowego biegu młodzieży, będzie konferencja popularno – naukowa, będąca jednocześnie podsumowaniem biegu, która odbędzie się – 26 lutego 2024, w auli im bł. Ks. Jana Machy, w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, gdzie młodzież będzie miała okazję spotkać się z żywym świadkiem historii – więźniem obozu oświęcimskiego. Projektowi towarzyszy również wojewódzki konkurs literacko – plastyczno - fotograficzny przeznaczony dla młodzieży szkolnej - „Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc… aż zapłonie światło” – codzienność w obozie koncentracyjnym, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie.

 

Program

V BIEG PAMIĘCI ZE ŚWIATŁEM POKOJU 
Godzinowy program pierwszego dnia – biegu sztafetowego (18 stycznia 2024 – czwartek)

Część pierwsza – UROCZYSTOŚCI INAUGURACYJNE


Godz. 7.00 – 7.45    Rozpoczęcie oficjalnych uroczystości przy Zbiorowej Mogile Ostatnich Ofiar Obozu przy Auschwitz I (ul. Więźniów oświęcimskich).
- przywitanie przybyłych gości i uczestników V Biegu Pamięci ze światłem Pokoju,
- odśpiewanie hymnu narodowego,
- zabranie głosu przez organizatorów (dyrektor Zespołu Szkół Technicznych nr 2) oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego – ok. 15 minut,
- zabranie głosu zaproszonych gości (przedstawiciel Urzędu Miasta Oświęcim, starosta bieruńsko – lędziński; przedstawiciel MCEAH;  przedstawiciel Komitetu 14 czerwca;) ok. 15 minut,
- zabranie głosu przez gospodarza projektu dyrektora Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko z Chorzowa -  Haralda Kajzera – ok. 5 minut
- Pobranie symbolicznego „światła pokoju”.

Godz. 7. 45 – 8. 30    
Przejście delegacji na teren Muzeum Państwowego Auschwitz i oddanie hołdu pomordowanym pod obozową ścianą śmierci przy Bloku 11
Równolegle część uczestników rozpoczyna bieg sztafetowy na trasie marszu śmierci Oświęcim - Gliwice

Część druga – BIEG SZTAFETOWY NA TRASIE OŚWIĘCIM – GLIWICE

Godz. 7. 45 – 8. 30     Pierwszy etap biegu na trasie Oświęcim – Brzezinka – Babice;
Część pod zabezpieczeniem Policji Oświęcim
- etap składa się z 7 odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich, lędzińskich i oświęcimskich szkół
Godz. 8. 30 – 8.40    Przewóz busami uczestników na docinku Babice – Bieruń (DK 44)
Godz. 8. 40 – 9.35    Drugi etap biegu na trasie Bieruń Nowy (zatoczka autobusowa) do Bieruń Stary (cmentarz przy parafii św. Walentego)
Część pod zabezpieczeniem Policji Bieruń
- etap składa się z 5 odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich, lędzińskich i bieruńskich szkół
Godz. 9. 35 – 9.50    Uroczystości przy mogile ofiar marszu śmierci na tutejszym cmentarzu parafialnym
Godz. 9. 50 – 10. 10    Trzeci etap biegu na trasie Bieruń Stary (cmentarz parafialny przy parafii św. Walentego) – Tychy (miejsce pamięci przy bramie koncernu motoryzacyjnego FCA)
Część pod zabezpieczeniem Policji Bieruń
- etap składa się z jednego odcinka realizowany przez młodzież chorzowskich, gliwickich i bieruńskich szkół. 
Godz. 10.10 – 10. 30    Uroczystości przy miejscu pamięci umiejscowionej przy bramie koncernu FCA
Godz. 10.30 – 10.45    Przewóz busami młodzieży na odcinku brama FCA – Tychy Urbanowice (sklep Dino)
Godz. 10.45 – 11. 20    Czwarty etap biegu na trasie Tychy Urbanowice (sklep Dino) – Tychy (Cmentarz Komunalny)
Część pod zabezpieczeniem Policji Tychy
- etap składa się z trzech odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i tyskich szkół.
Godz. 11.20 – 11.30    Przewóz busami młodzieży na odcinku Tychy (Cmentarz Komunalny) – Tychy (stacja paliw Orlen)
Godz. 11.30 – 12..30    Piąty etap biegu na trasie Tychy (stacja paliw Orlen) – Mikołów (pomnik na Groniu)
Część pod zabezpieczeniem Policji Tychy
- etap składa się z pięciu odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i tyskich szkół.
Godz. 12.30 – 12.40    Uroczystości przy pomniku na Groniu
Godz. 12.40 – 13.00    Szósty etap biegu na trasie Mikołów (pomnik na Groniu) – Mikołów (pomnik ofiar marszu śmierci przy ul. Konstytucji 3 – go Maja)
Część pod zabezpieczeniem Policji Mikołów
etap składa się z dwóch - trzech odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i mikołowskich szkół.
Godz. 13. 00 – 13.15    Uroczystości przy pomniku ofiar marszu śmierci i poległych w walce z faszyzmem 
Godz. 13.15 – 13. 35    Siódmy etap biegu na trasie Mikołów (pomnik ofiar marszu śmierci przy ul. Konstytucji 3 – go Maja – Mikołów (ogródki działkowe przy Auchan)
Część pod zabezpieczeniem Policji Mikołów
etap składa się z dwóch - trzech odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i mikołowskich szkół.
Godz. 13. 35 – 13.45    Uroczystości przy mogile i miejscu pamięci ofiar marszu śmierci 
Godz. 13. 45 – 13.55    Przewóz busami młodzieży na odcinku Mikołów (Ogródki działkowe przy Auchan) – Mikołów/Mokre (parking hurtowni Szczyrba)
Godz. 13. 55 – 14.45    Ósmy etap biegu na trasie Mikołów/Mokre – Borowa Wieś (Cmentarz)
Część pod zabezpieczeniem Policji Mikołów
etap składa się z dwóch - trzech odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich szkół. – etap z odcinkami biegowymi i mobilnymi ustalonymi wcześniej z mikołowską policją (ilość uzależniona od realizacji czasowej wcześniejszych odcinków)
Godz. 14.45 – 15.30

Godz. 15.00 – 15.45    Uroczystości przy mogile i miejscu pamięci ofiar marszu śmierci na cmentarzu w Borowej Wsi
Zaplanowany posiłek
Godz. 15.45 – 16.00    Przewóz busami młodzieży na odcinku Borowa Wieś – Pałac Przyszowice
Godz. 16.00 – 16.15    Dziewiąty etap biegu na trasie Pałac Przyszowice – Przyszowice (Cmentarz)
Część pod zabezpieczeniem Policji Gliwice
etap składa się z jednego odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i gierałtowickich szkół.
Godz. 16.15 – 16.30    Uroczystości przy mogile ofiar marszu śmierci na cmentarzu przyszowickim
Godz. 16. 30 – 17.00    Przewóz busami młodzieży na odcinku Przyszowice (cmentarz) – Gliwice – Cmentarz Centralny – ul. Kozielska 120


Część trzecia – UROCZYSTOŚCI FINAŁOWE

Godz. 17.10 – 17.30    Uroczystości finałowe przy Zbiorowej Mogile Ofiar Marszów Śmierci na gliwickim cmentarzu centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120
Organizatorami uroczystości młodzież szkolne z Dwujęzycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego 

 
Projekt edukacyjno - sportowy upamiętniający ofiary marszu śmierci z Auschwitz do Gliwic
w jego siedemdziesiątą dziewiątą rocznicę oraz upamiętnienie siedemdziesiątej
dziewiątej rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
AUSCHWITZ BIRKENAU.
Projekt skierowany do młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej.
Poprzednie edycje projektu były pośrednio nagradzane w ogólnopolskimi historycznymi nagrodami BohaterON 2020, oraz ogólnopolską historyczną nagrodą im. Grażyny Langowskiej 2021.

Cele:
Głównym celem BIEGU PAMIECI ZE ŚWIATŁEM POKOJU, jest upamiętnienie 79 – ej rocznicy wyprowadzenia z Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz – Birkenau marszu śmierci na trasie Auschwitz – Gliwice. Dodatkowo organizatorzy mają na celu upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat historii II wojny światowej na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń związanych z ostatnim okresem funkcjonowania Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz – Birkenau.
Celem dodatkowym jest angażowanie jak najszerszych kręgów młodzieży w upamiętnianie rocznic związanych z polską martyrologią oraz współpracę międzypokoleniową. 


Drugi dzień: 26 luty 2024 r.
Sesja popularno – naukowa w auli im. bł. ks. Jana Machy w Zespole Szkół Technicznych im. Mariana Batko w Chorzowie:
A)    Panel popularno - naukowy poświęcony tematyce martyrologii obozowej .
- Spotkanie młodzieży z żywym świadkiem historii, byłym więźniem obozu oświęcimskiego;
B)    Podsumowanie, wręczenie nagród obejmujące projekt edukacyjny V Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju.

Projektowi V Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju towarzyszy konkurs literacko – fotograficzno – plastyczny „Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc… aż zapłonie światło” – codzienność w obozie koncentracyjnym, skierowany do uczniów kilkudziesięciu szkół współpracujących przy realizacji projektu.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Agnieszka Holland rozczarowana rządem Tuska z ostatniej chwili
Agnieszka Holland rozczarowana rządem Tuska

Znana z krytyki poprzedniej ekipy rządzącej reżyser Agnieszka Holland jest głęboko rozczarowana rządem Donalda Tuska. – Szalone rozczarowanie. Przecież większość środowiska głosowała na te władze z wielkim zaufaniem – skomentowała ostatnie decyzje Ministerstwa Kultury.

Zmiany w programie nauczania. Polscy i węgierscy historycy krytykują projekt MEN z ostatniej chwili
Zmiany w programie nauczania. Polscy i węgierscy historycy krytykują projekt MEN

Kilkudziesięciu polskich i węgierskich historyków podpisało się pod wspólnym stanowiskiem, krytykującym planowane zmiany w programie nauczania szkół podstawowych w Polsce, które dotyczą historii stosunków polsko-węgierskich.

Zbigniew Gryglas: Potrzebna jest wizja Wielkiej, Dumnej Polski Wiadomości
Zbigniew Gryglas: Potrzebna jest wizja Wielkiej, Dumnej Polski

Polska ze względu na swoje strategiczne położenie w sercu Europy zawsze była przedmiotem pożądania najeźdźców, zaborców. To położenie na piekielnie trudnej do obrony równinie stało się przyczyną Jej nieszczęść.

Hiszpański rząd odpowiada Macronowi ws. możliwości wysłania wojsk na Ukrainę z ostatniej chwili
Hiszpański rząd odpowiada Macronowi ws. możliwości wysłania wojsk na Ukrainę

– Hiszpania nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę – oświadczyła rzeczniczka prasowa rządu Pilar Alegria na konferencji prasowej we wtorek. Odniosła się w ten sposób do poniedziałkowej zapowiedz prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że możliwe jest, by kraje europejskie wysłały swoje wojska do Ukrainy.

Nie żyje znana polska dziennikarka z ostatniej chwili
Nie żyje znana polska dziennikarka

Po długiej i poważnej chorobie zmarła polska dziennikarka Aleksandra Lewińska, która od niespełna 20 lat pracowała dla "Gazety Wyborczej".

Nie ma porozumienia z rządem. Będzie drugi protest z ostatniej chwili
Nie ma porozumienia z rządem. Będzie drugi protest

– Strajki będą trwały nadal. 6 marca znowu spotykamy się w Warszawie, dalej blokujemy Polskę, nie zejdziemy z barykad – przekazał tuż po wyjściu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Szczepan Wójcik, jeden z organizatorów protestów rolników.

Co Polacy sądzą o protestach rolników? Jednoznaczna odpowiedź z ostatniej chwili
Co Polacy sądzą o protestach rolników? Jednoznaczna odpowiedź

We wtorek w Warszawie rozpoczął się protest rolników. Pracownia United Surveys przeprowadziła badanie na zlecenie Wirtualnej Polski, w którym zapytała Polaków: „Czy popiera Pan/Pani mające obecnie miejsce w Polsce protesty rolników?”.

Mec. Jerzy Kwasniewski: Szpital w Oleśnicy zabija setki dzieci rocznie. Zatrzymajmy proaborcyjną rewolucję Tuska Wiadomości
Mec. Jerzy Kwasniewski: Szpital w Oleśnicy zabija setki dzieci rocznie. Zatrzymajmy proaborcyjną rewolucję Tuska

3 lata od przełomowego wyroku TK – wskutek zaniechań władzy i ogromnych braków w promocji kultury życia – znaleźliśmy się w sytuacji, w której w jednym tylko szpitalu w Polsce w 2023 roku zabito aż 144 dzieci. U wielu z nich nie było najmniejszego podejrzenia żadnej choroby. Przynajmniej niektóre zabito… w 3 trymestrze ciąży, gdy mogłyby być już tulone w objęciach swych rodziców. Mowa o szpitalu w Oleśnicy. W roku 2023 dokonano tam dwa razy więcej aborcji niż w roku poprzednim i… 5 razy więcej niż przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego! Dyrektor szpitala – Gizela Jagielska – zupełnie otwarcie chwali się swoją aborcyjną działalnością.

Niemieckie samochody elektryczne miały podbić Chiny, teraz chińskie podbijają rynek europejski z ostatniej chwili
Niemieckie samochody elektryczne miały podbić Chiny, teraz chińskie podbijają rynek europejski

Chiński BYD, lider globalnego rynku samochodów elektrycznych, wysyła swoje auta bezpośrednio do Europy własnym frachtowcem. Branża liczy na wsparcie ze strony Brukseli – pisze niemiecki Tagesschau.

Kowalski na proteście rolników. Ma jedna radę dla rządzących z ostatniej chwili
Kowalski na proteście rolników. Ma jedna radę dla rządzących

- Minister rozwoju Krzysztof Hetman może w ciągu pięciu minut wprowadzić embargo na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy- stwierdził poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski w rozmowie z Tysol.pl.

REKLAMA

[Nasz Patronat] V Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju

W czwartek 18 stycznia 2024 roku ruszy V edycja projektu edukacyjno - sportowego – Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju, którego głównymi organizatorami jest Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko z Chorzowa oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Katowicach.
V Bieg Pamięci. Plakat [Nasz Patronat] V Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju
V Bieg Pamięci. Plakat / materiały partnera

Organizatorzy projektu za swoją inicjatywę byli nominowani do ogólnopolskiej historycznej nagrody BohaterOn 2020 oraz zostali nagrodzeni ogólnopolską historyczną nagrodą imienia Grażyny Langowskiej w roku 2021. Projekt od kilku lat cieszy się coraz większą popularnością. W tegorocznej edycji, uroczystości inauguracyjne uświetnione zostaną obecnością dr Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Coraz więcej uczestników

Dowodem na rosnącą popularność inicjatywy jest cyklicznie powiększająca się liczba uczestników biegu i wzrastająca dzięki temu świadomość oraz wiedza historyczna związana z akcją ewakuacyjną Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz – Birkenau przeprowadzoną w styczniu 1945 roku. Po raz piąty w formie sztafetowego biegu, ponad setka uczniów z kilkunastu szkół; z Chorzowa, Oświęcimia, Lędzin, Bierunia, Tychów, Mikołowa, Borowej Wsi, Przyszowic i Gliwic upamiętni ofiary „marszu śmierci”, pędzonego z Oświęcimia do Gliwic. Podobnie jak w czterech poprzednich edycjach uczestnicy wczesnym rankiem oddadzą hołd wszystkim ofiarom obozu oświęcimskiego pod „ścianą śmierci” przy Bloku 11, a spod przyobozowej mogiły ostatnich ofiar KL Auschwitz, ze światłem pokoju wyruszą biegiem sztafetowym na trakt oświęcimsko – gliwicki. W trakcie biegu połączone zostaną symbolicznym światłem miejsca pamięci związane z marszem śmierci, przy współudziale lokalnych władz i społeczności powiatu oświęcimskiego, bieruńsko – lędzińskiego, Bierunia, Tych, Mikołowa, Borowej Wsi, Przyszowic oraz Gliwic. Prócz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, honorowymi patronatami tegoroczną edycję objęli:, Starosta powiatu bieruńsko – lędzińskiego Bernard Bednorz, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzej Kotala i Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumanna oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach .

 

Konferencja

Dopełnieniem sztafetowego biegu młodzieży, będzie konferencja popularno – naukowa, będąca jednocześnie podsumowaniem biegu, która odbędzie się – 26 lutego 2024, w auli im bł. Ks. Jana Machy, w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, gdzie młodzież będzie miała okazję spotkać się z żywym świadkiem historii – więźniem obozu oświęcimskiego. Projektowi towarzyszy również wojewódzki konkurs literacko – plastyczno - fotograficzny przeznaczony dla młodzieży szkolnej - „Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc… aż zapłonie światło” – codzienność w obozie koncentracyjnym, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie.

 

Program

V BIEG PAMIĘCI ZE ŚWIATŁEM POKOJU 
Godzinowy program pierwszego dnia – biegu sztafetowego (18 stycznia 2024 – czwartek)

Część pierwsza – UROCZYSTOŚCI INAUGURACYJNE


Godz. 7.00 – 7.45    Rozpoczęcie oficjalnych uroczystości przy Zbiorowej Mogile Ostatnich Ofiar Obozu przy Auschwitz I (ul. Więźniów oświęcimskich).
- przywitanie przybyłych gości i uczestników V Biegu Pamięci ze światłem Pokoju,
- odśpiewanie hymnu narodowego,
- zabranie głosu przez organizatorów (dyrektor Zespołu Szkół Technicznych nr 2) oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego – ok. 15 minut,
- zabranie głosu zaproszonych gości (przedstawiciel Urzędu Miasta Oświęcim, starosta bieruńsko – lędziński; przedstawiciel MCEAH;  przedstawiciel Komitetu 14 czerwca;) ok. 15 minut,
- zabranie głosu przez gospodarza projektu dyrektora Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko z Chorzowa -  Haralda Kajzera – ok. 5 minut
- Pobranie symbolicznego „światła pokoju”.

Godz. 7. 45 – 8. 30    
Przejście delegacji na teren Muzeum Państwowego Auschwitz i oddanie hołdu pomordowanym pod obozową ścianą śmierci przy Bloku 11
Równolegle część uczestników rozpoczyna bieg sztafetowy na trasie marszu śmierci Oświęcim - Gliwice

Część druga – BIEG SZTAFETOWY NA TRASIE OŚWIĘCIM – GLIWICE

Godz. 7. 45 – 8. 30     Pierwszy etap biegu na trasie Oświęcim – Brzezinka – Babice;
Część pod zabezpieczeniem Policji Oświęcim
- etap składa się z 7 odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich, lędzińskich i oświęcimskich szkół
Godz. 8. 30 – 8.40    Przewóz busami uczestników na docinku Babice – Bieruń (DK 44)
Godz. 8. 40 – 9.35    Drugi etap biegu na trasie Bieruń Nowy (zatoczka autobusowa) do Bieruń Stary (cmentarz przy parafii św. Walentego)
Część pod zabezpieczeniem Policji Bieruń
- etap składa się z 5 odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich, lędzińskich i bieruńskich szkół
Godz. 9. 35 – 9.50    Uroczystości przy mogile ofiar marszu śmierci na tutejszym cmentarzu parafialnym
Godz. 9. 50 – 10. 10    Trzeci etap biegu na trasie Bieruń Stary (cmentarz parafialny przy parafii św. Walentego) – Tychy (miejsce pamięci przy bramie koncernu motoryzacyjnego FCA)
Część pod zabezpieczeniem Policji Bieruń
- etap składa się z jednego odcinka realizowany przez młodzież chorzowskich, gliwickich i bieruńskich szkół. 
Godz. 10.10 – 10. 30    Uroczystości przy miejscu pamięci umiejscowionej przy bramie koncernu FCA
Godz. 10.30 – 10.45    Przewóz busami młodzieży na odcinku brama FCA – Tychy Urbanowice (sklep Dino)
Godz. 10.45 – 11. 20    Czwarty etap biegu na trasie Tychy Urbanowice (sklep Dino) – Tychy (Cmentarz Komunalny)
Część pod zabezpieczeniem Policji Tychy
- etap składa się z trzech odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i tyskich szkół.
Godz. 11.20 – 11.30    Przewóz busami młodzieży na odcinku Tychy (Cmentarz Komunalny) – Tychy (stacja paliw Orlen)
Godz. 11.30 – 12..30    Piąty etap biegu na trasie Tychy (stacja paliw Orlen) – Mikołów (pomnik na Groniu)
Część pod zabezpieczeniem Policji Tychy
- etap składa się z pięciu odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i tyskich szkół.
Godz. 12.30 – 12.40    Uroczystości przy pomniku na Groniu
Godz. 12.40 – 13.00    Szósty etap biegu na trasie Mikołów (pomnik na Groniu) – Mikołów (pomnik ofiar marszu śmierci przy ul. Konstytucji 3 – go Maja)
Część pod zabezpieczeniem Policji Mikołów
etap składa się z dwóch - trzech odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i mikołowskich szkół.
Godz. 13. 00 – 13.15    Uroczystości przy pomniku ofiar marszu śmierci i poległych w walce z faszyzmem 
Godz. 13.15 – 13. 35    Siódmy etap biegu na trasie Mikołów (pomnik ofiar marszu śmierci przy ul. Konstytucji 3 – go Maja – Mikołów (ogródki działkowe przy Auchan)
Część pod zabezpieczeniem Policji Mikołów
etap składa się z dwóch - trzech odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i mikołowskich szkół.
Godz. 13. 35 – 13.45    Uroczystości przy mogile i miejscu pamięci ofiar marszu śmierci 
Godz. 13. 45 – 13.55    Przewóz busami młodzieży na odcinku Mikołów (Ogródki działkowe przy Auchan) – Mikołów/Mokre (parking hurtowni Szczyrba)
Godz. 13. 55 – 14.45    Ósmy etap biegu na trasie Mikołów/Mokre – Borowa Wieś (Cmentarz)
Część pod zabezpieczeniem Policji Mikołów
etap składa się z dwóch - trzech odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich szkół. – etap z odcinkami biegowymi i mobilnymi ustalonymi wcześniej z mikołowską policją (ilość uzależniona od realizacji czasowej wcześniejszych odcinków)
Godz. 14.45 – 15.30

Godz. 15.00 – 15.45    Uroczystości przy mogile i miejscu pamięci ofiar marszu śmierci na cmentarzu w Borowej Wsi
Zaplanowany posiłek
Godz. 15.45 – 16.00    Przewóz busami młodzieży na odcinku Borowa Wieś – Pałac Przyszowice
Godz. 16.00 – 16.15    Dziewiąty etap biegu na trasie Pałac Przyszowice – Przyszowice (Cmentarz)
Część pod zabezpieczeniem Policji Gliwice
etap składa się z jednego odcinków realizowanych przez młodzież chorzowskich, gliwickich i gierałtowickich szkół.
Godz. 16.15 – 16.30    Uroczystości przy mogile ofiar marszu śmierci na cmentarzu przyszowickim
Godz. 16. 30 – 17.00    Przewóz busami młodzieży na odcinku Przyszowice (cmentarz) – Gliwice – Cmentarz Centralny – ul. Kozielska 120


Część trzecia – UROCZYSTOŚCI FINAŁOWE

Godz. 17.10 – 17.30    Uroczystości finałowe przy Zbiorowej Mogile Ofiar Marszów Śmierci na gliwickim cmentarzu centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120
Organizatorami uroczystości młodzież szkolne z Dwujęzycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego 

 
Projekt edukacyjno - sportowy upamiętniający ofiary marszu śmierci z Auschwitz do Gliwic
w jego siedemdziesiątą dziewiątą rocznicę oraz upamiętnienie siedemdziesiątej
dziewiątej rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
AUSCHWITZ BIRKENAU.
Projekt skierowany do młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej.
Poprzednie edycje projektu były pośrednio nagradzane w ogólnopolskimi historycznymi nagrodami BohaterON 2020, oraz ogólnopolską historyczną nagrodą im. Grażyny Langowskiej 2021.

Cele:
Głównym celem BIEGU PAMIECI ZE ŚWIATŁEM POKOJU, jest upamiętnienie 79 – ej rocznicy wyprowadzenia z Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz – Birkenau marszu śmierci na trasie Auschwitz – Gliwice. Dodatkowo organizatorzy mają na celu upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat historii II wojny światowej na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń związanych z ostatnim okresem funkcjonowania Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz – Birkenau.
Celem dodatkowym jest angażowanie jak najszerszych kręgów młodzieży w upamiętnianie rocznic związanych z polską martyrologią oraz współpracę międzypokoleniową. 


Drugi dzień: 26 luty 2024 r.
Sesja popularno – naukowa w auli im. bł. ks. Jana Machy w Zespole Szkół Technicznych im. Mariana Batko w Chorzowie:
A)    Panel popularno - naukowy poświęcony tematyce martyrologii obozowej .
- Spotkanie młodzieży z żywym świadkiem historii, byłym więźniem obozu oświęcimskiego;
B)    Podsumowanie, wręczenie nagród obejmujące projekt edukacyjny V Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju.

Projektowi V Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju towarzyszy konkurs literacko – fotograficzno – plastyczny „Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc… aż zapłonie światło” – codzienność w obozie koncentracyjnym, skierowany do uczniów kilkudziesięciu szkół współpracujących przy realizacji projektu.Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe