REKLAMA

SN rozstrzygnął wątpliwości ws. ograniczenia handlu w niedzielę. Przedstawiamy komentarz Alfreda Bujary

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat „przeważającej działalności” w przypadku ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Do zwolnienia z niedzielnego zakazu handlu wystarczy, aby w placówce handlowej przeważającą działalnością była sprzedaż tylko jednego z towarów przewidzianych jako wyjątki zwalniające z tego zakazu np. wyrobów tytoniowych.
 SN rozstrzygnął wątpliwości ws. ograniczenia handlu w niedzielę. Przedstawiamy komentarz Alfreda Bujary
M. Żegliński - Tygodnik Solidarność
W lipcu 2018 roku, Sąd Rejonowy w Giżycku uznał za winną i wymierzył 3 tysiące złotych grzywny dla szefowej spółki prowadzącej punkty handlowe za to, iż w niedzielę, 11 marca 2018 roku, powierzyła ona wykonywanie pracy osobom zatrudnionym na zlecenie. 
 
Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że nie budzi wątpliwości, że dla oceny, czy w danej placówce prowadzona jest m.in. przeważająca działalność decydujące znaczenie ma jej rodzaj wskazany we wniosku o wpis, a nie sam wpis w odpowiednim krajowym rejestrze. Intencją ustawodawcy było to ze w przypadku przeważającej działalności jednym z tych odstępstw może otworzyć swój sklep. Tym samym postanowił złożyć zapytanie do Sądu Najwyższego, jak rozumieć pojęcie „przeważającej działalności”.
 
Według Sądu Najwyższego wystarczy aby przeważająca działalność miała za przedmiot tylko jeden ze wskazanych asortymentów. Uznał również, że sądy karne, które rozpatrują sprawy o złamanie zakazu handlu w niedziele, muszą za każdym razem samodzielnie oceniać czy deklarowana przez przedsiębiorcę „przeważająca działalność” rzeczywiście jest tą, która dominuje.

Do sprawy odniósł się Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz jednocześnie Przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara:
Intencją ustawodawcy było dopuszczenie do otwarcia sklepu przedsiębiorcy w przypadku gdy spełnia on jeden z dopuszczonych wyjątków, pod warunkiem przeważającej sprzedaży jednego z owych wyjątków. Niezrozumiały jest dla mnie wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku, który uznał, iż należne jest spełnienie wszystkich wyjątków o przeważającej działalności. Moim zdaniem, wyrok Sądu Najwyższego jest słuszny. Wystarczająca jest sprzedaż jednego z towarów przewidzianych jako wyjątki. Jednakże przedsiębiorcy muszą pamiętać, że przeważająca działalność to taka, która stanowi większość sprzedaży danego asortymentu. To znaczy - przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest ta, która posiada największy udział wskaźnika charakteryzującego działalność jednostek - w tym przypadku handlu prasą lub wyrobami tytoniowymi czy biletami komunikacji miejskiej.

- skomentował sprawę Przewodniczący.
Przedsiębiorca niespełniający tego wymogu narusza ustawę o statystyce publicznej. Znana nam jest sieć sklepów spożywczo-monopolowych, która wpisała do KRS przeważającą działalność, którą jest sprzedaż tytoniu, a nigdy nie spełniła tego warunku. Takie przypadki powinny być egzekwowane przez prawo. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 40 pkt 1) ustawy o KRS w dziale 3 Rejestru Przedsiębiorców ujawniany jest przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – to nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy – dotyczy to spółek prawa handlowego.

- dodał Alfred Bujara.

kp

Ankieta
Czy "wiodące media" skreśliły już Platformę?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy "wiodące media" skreśliły już Platformę?
Tygodnik

Opinie

Popkultura