Franciszek podczas beatyfikacji męczenników: Nowe ideologie lekceważą wartości osoby, życia, rodziny

"Głównym wydarzeniem podróży apostolskiej do Rumunii jest beatyfikacja siedmiu męczenników, biskupów Kościoła greckokatolickiego. Ich los przypomina o brutalnych prześladowaniach, których doświadczyli chrześcijanie w czasach komunistycznej dyktatury. W Rumunii w wyniku prześladowań zginęli wszyscy katoliccy biskupi oraz większość kapłanów i zakonników. Bezpośrednich represji doświadczyło 2 mln chrześcijan" - przypomina Radio Watykańskie.n"Wszyscy beatyfikowani dziś biskupi zostali aresztowani tego samego dnia 28 października 1948 r., ponieważ wbrew poleceniu komunistycznych władz nie zerwali jedności z Papieżem i nie zaprzestali duszpasterskiej posługi, lecz przeciwnie umacniali swych wiernych w nowych, wrogich wierze okolicznościach. Wszyscy byli torturowani. Proponowano im wysokie godności w Cerkwi prawosławnej. Pięciu z nich (Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frentiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu i Alexandru Rusu) zmarło w więzieniu, a dwóch w areszcie domowym (Ioan Balan i Iuliu Hossu)" - dowiadujemy się.
 Franciszek podczas  beatyfikacji męczenników: Nowe ideologie lekceważą wartości osoby, życia, rodziny
/ YT, print screen

W tym smutnym okresie życie wspólnoty katolickiej było poddane surowej próbie przez reżim dyktatorski i ateistyczny. Wszyscy biskupi i wielu wiernych Kościoła greckokatolickiego i Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego byli prześladowani i więzieni

- powiedział papież podczas homilii.
 

Te ziemie dobrze znają cierpienie ludzi, gdy ciężar ideologii lub reżimu jest silniejszy niż życie i narzuca się jako norma dla życia i wiary osób; kiedy zdolność do podejmowania decyzji, wolność i przestrzeń dla kreatywności są zredukowane, a nawet wyeliminowane

- zauważył.
 

Myślimy szczególnie o siedmiu biskupach grekokatolickich, których z radością ogłosiłem błogosławionymi. W obliczu gwałtownego ucisku reżimu okazali wzorową wiarę i miłość dla swojego ludu

- podkreślił.
 

Z wielką odwagą i męstwem wewnętrznym zgodzili się na ciężkie uwięzienie i wszelkiego rodzaju znęcanie się, by nie zaprzeć się przynależności do swego umiłowanego Kościoła

- zaznaczył.
 

Ci pasterze, męczennicy wiary, przywrócili i pozostawili narodowi rumuńskiemu cenne dziedzictwo, które możemy podsumować w dwóch słowach: wolność i miłosierdzie (...) Myśląc o wolności, nie mogę nie zauważyć, że sprawujemy tę Boską Liturgię na „polu wolności”. To znamienne miejsce przypomina jedność waszego narodu

- mówił.
 

Nowi błogosławieni cierpieli i poświęcali swoje życie, przeciwstawiając się niewolniczemu systemowi ideologicznemu, stosującemu przymus odnośnie do podstawowych praw osoby ludzkiej

- mówił.
 

Innym aspektem duchowego dziedzictwa nowych błogosławionych jest miłosierdzie. Nieustępliwości w wyznawaniu wierności Chrystusowi towarzyszyła w nich gotowość na męczeństwo bez słów nienawiści wobec prześladowców (...) Wymowne jest to, co stwierdził podczas swojego uwięzienia biskup Juliusz Hossu: „Bóg posłał nas w te ciemności cierpienia, aby dać przebaczenie i modlić się o nawrócenie wszystkich”

- przypomniał.
 

Ta postawa miłosierdzia wobec oprawców jest proroczym przesłaniem, ponieważ ukazuje się dzisiaj jako zaproszenie dla wszystkich, by przezwyciężyć urazę miłością i przebaczeniem, przeżywając wiarę chrześcijańską konsekwentnie i odważnie

- zachęcał.
 

Drodzy bracia i siostry, także i dzisiaj pojawiają się nowe ideologie, które w subtelny sposób starają się nam narzucić i wykorzenić nasz lud z najbogatszych tradycji kulturowych i religijnych

- zwrócił uwagę.
 

Są to kolonizacje ideologiczne, które lekceważą wartości osoby, życia, małżeństwa i rodziny i wyrządzają szkodzę propozycjami alienującymi, równie ateistycznymi jak w przeszłości, zwłaszcza naszej młodzieży i dzieciom pozostawiając ich bez korzeni

- głosił.
 

Wówczas wszystko staje się nieistotne, jeśli nie służy własnym doraźnym interesom, i skłania osoby do wykorzystywania innych i traktowania ich jako zwykłych przedmiotów

- ostrzegał.
 

Chciałbym was zachęcić, abyście zanieśli światło Ewangelii naszym współczesnym i nadal walczyli, podobnie jak ci błogosławieni, z pojawiającymi się „nowymi reżimami”

- prosił.
 
adg

źródło: TT, TVP Info

#REKLAMA_POZIOMA#

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe