REKLAMA

To niesamowite. Petycję #ZaTomaszem w ciągu kilku dni podpisało już ponad 13 tysięcy osób!

Pan Tomasz stracił pracę w IKEI ponieważ odmówił udziału w programie LGBT+ uzasadniając to krytycznymi wobec homoseksualizmu cytatami ze Starego Testamentu. Znajduje się pod opieką prawną Ordo Iuris. W sieci powstała też specjalna petycja z poparciem dla Pana Tomasza
 To niesamowite. Petycję #ZaTomaszem w ciągu kilku dni podpisało już ponad 13 tysięcy osób!
/ morguefile.com

- Szanowni Państwo,

IKEA zwolniła pracownika za to, że na wewnętrznym forum internetowym firmy zacytował dwa fragmenty Biblii potępiające praktyki homoseksualne. Wpis był reakcją na artykuł promujący ideologię ruchu LGBT i narzucanie pracownikom udziału w akcji ‘Miesiąc Dumy LGBT’.

Komentarz sprzedawcy spotkał się z pozytywną reakcją wielu innych pracowników. Kilka dni później Pan Tomasz został zwolniony z pracy, a innym pracownikom grożą nagany za wyrażenie aprobaty dla jego wpisu.

Decyzja o zwolnieniu sprzedawcy i karach dyscyplinarnych dla innych pracowników przez polskich menadżerów szwedzkiego koncernu godzi w podstawowe prawa i wolności gwarantowane prawem pracy i Konstytucją RP. Stanowi dobitny przykład dyskryminacji z powodu wyznawanej wiary w miejscu pracy.

Sprawa sprzedawcy w IKEI zwiastuje również falę szykan, którym będą poddawani pracownicy wielkich koncernów coraz częściej stających się sojusznikami politycznego ruchu LGBT. W podobnej sytuacji są tysiące Polaków zatrudnionych w sklepach i przedsiębiorstwach globalnych sieci.

Dlatego musimy przeciwstawić się wykorzystywaniu przewagi pracodawcy do promowania ideologii sprzecznych z wartościami konstytucyjnymi i chrześcijańskimi.  Żądamy poszanowania przez sklepy IKEA wartości konstytucyjnych oraz prawa, które w Polsce obowiązuje!

Bardzo proszę o podpisanie petycji wzywającej koncern IKEA do zaprzestania łamania sumień pracowników.

Każdy podpis pod protestem skierowanym do władz IKEA będzie jednocześnie znakiem solidarności ze zwolnionym panem Tomaszem, który poświęcił pracę i zaryzykował własną przyszłość dla obrony wartości chrześcijańskich oraz wolności własnego sumienia!


- zachęca do podpisania petycji szef Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski

Treść petycji:

Szanowna Pani Prezes,

z dużym oburzeniem przyjmuję informację o zwolnieniu cenionego pracownika zatrudnionego w jednym z polskich sklepów w kierowanej przez Panią sieci IKEA na stanowisku sprzedawcy. W wypowiedzeniu umowy o pracę wprost napisano, że powodem utraty pracy przez sprzedawcę jest wpis, w którym zacytowano dwa fragmenty Pisma Świętego.

Skandaliczność tej sytuacji wzmaga fakt, że pracownik został zwolniony na podstawie wewnętrznych przepisów, które nakazują poszanowanie m.in. dla wyznawanej religii (m.in. pkt 2.1.2.2. Kodeksu postępowania Grupy IKEA). Pozbawienie pracy z powodu cytowania Pisma Świętego, które jest źródłem wiary i nauczania Kościoła katolickiego, jest de facto przejawem dyskryminacji na tle religijnym wobec niego.

Decyzja o zwolnieniu sprzedawcy w sklepie IKEA godzi nie tylko w gwarantowaną Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wolność słowa (art. 54), ale przede wszystkim w wolność sumienia i wyznania (art. 53), która obejmuje prawo do postępowania zgodnie z nakazami płynącymi z wyznawanej wiary.

Swobodę wypowiedzi, którą pogwałcono decyzją o zwolnieniu, gwarantują również wszystkie akty międzynarodowe i ponadnarodowe dotyczące ochrony praw człowieka.  Międzynarodowa Organizacja Pracy już 61 lat temu zakazywała dyskryminacji pracowników ze względu na ich wyznanie. Zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wyrażania opinii, a w tym do posiadania poglądów i ich nieskrępowanego głoszenia. Podobne gwarancje zawiera art. 11 Karty Praw Podstawowych.

Dlatego wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę i dyskryminacji pana Tomasza z powodu wyznawanej przez niego religii i domagam się przywrócenia go do pracy.

Domagam się, by IKEA szanowała wszystkich pracowników bez względu na ich wiarę czy przekonania oraz nie występowała przeciwko konstytucyjnym prawom i wolnościom polskich obywateli.

Stanowczo protestuję także zarówno przeciwko próbom indoktrynacji podejmowanym przez pracodawcę wobec załogi zatrudnionej w firmie, jak i wymierzaniu jakichkolwiek kar dyscyplinarnych wobec pracowników, którzy występują przeciwko narzucaniu ideologii w miejscu pracy.

Żródło: maszwplyw.pl #ZaTomaszem

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura