Rodziny wielodzietne najuboższą grupą społeczną

Z raportu GUS wynika, że najuboższą grupę gospodarstw domowych stanowią rodziny wielodzietne. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Działania prorodzinne w latach 2010-2015". Raport obejmuje okres przed wprowadzeniem programu Rodzina 500 plus.
 Rodziny wielodzietne najuboższą grupą społeczną
/ www.solidarnosc.org.pl
Z badania wynika, że w ciągu trzech ostatnich lat przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł do 1386,16 zł, a więc o 8,4 proc, natomiast średnie miesięczne wydatki na osobę podwyższyły się o 3,8 proc. do 1091 zł. Dochody rosły więc szybciej niż wydatki, co skutkowało wyższą relacją oszczędności do dochodów.
 
Wraz ze wzrostem liczby dzieci dochód na osobę w rodzinie wyraźnie maleje, podkreślają specjaliści. Dochód na osobę w przypadku rodzin z trójką lub więcej dzieci był niższy od przeciętnego o ponad 39 proc. Nieco lepiej kształtowała się sytuacja dochodowa samotnych rodziców z dziećmi, których dochód na głowę był tylko nieznacznie niższy w porównaniu do rodzin z dwójką dzieci. Do pozytywnych sygnałów należy najszybszy wzrost dochodów w rodzinach z co najmniej trójką dzieci.
 
Wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej i pracy na własny rachunek jest podstawowym źródłem utrzymania gospodarstw domowych. W przypadku rodzin wielodzietnych, to znaczy z co najmniej trójką dzieci, średnio ponad 76 proc. dochodu uzyskuje się dzięki pracy. Rodziny te, jak również samotni rodzice z dziećmi na utrzymaniu pozyskują relatywnie większy dochód ze świadczeń (pomijając świadczenia społeczne) w porównaniu do innych typów gospodarstw domowych 
 
Najbardziej zagrożone ubóstwem są rodziny wielodzietne. W 2015 r. aż 45 proc. osób żyjących w gospodarstwach domowych z czwórką dzieci i więcej uznano za ubogie, a odsetek ten był trzy razy wyższy niż w przypadku wszystkich gospodarstw domowych. Ponadto w takich gospodarstwach domowych powszechnie obecna jest sfera niedostatku, a blisko 80 proc. osób cierpi na niedostatek, rozumiany jako życie poniżej kwoty minimum socjalnego.
 
Z raportu wynika, że najbiedniejszą grupę gospodarstw domowych stanowią rodziny wielodzietne, w szczególności rodziny z co najmniej czwórką dzieci. Ich dochody i wydatki na głowę są najniższe, w strukturze wydatków największy udział stanowią dobra podstawowe, jest to też grupa gospodarstw domowych najbardziej zagrożona ubóstwem. 
 
hd
 

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe