Lustracja w Radzie Dialogu Społecznego. Przewodnicząca RDS w liście do prezydenckiego ministra

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców wystąpili wspólnie do prezydium RDS o dobrowolną lustrację jej członków. Prezydium Rady odrzuciło ten wniosek, zgadzając się jednocześnie na wystosowanie pisma do Prezydenta RP o interpretację, czy taki obowiązek istnieje. 
Posiedzenie inauguracyjne Rady Dialogu Społecznego, prezydent.pl
NSZZ „Solidarność” i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opowiadają się za dobrowolnym złożeniem oświadczeń lustracyjnych przez wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego. O sprawie pisaliśmy na łamach portalu Tysol.pl.

Czytaj więcej: Wspólny komunikat NSZZ "Solidarność" i ZPP o lustracji w Radzie Dialogu Społecznego

Jak podaje portal DoRzeczy.pl, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias zwróciła się już do Andrzeja Dery z Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o przedstawienie stanowiska KPRP w kwestii obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez członków RDS. 
 

"W przypadku uznania, iż w świetle obowiązujących aktualnie regulacji prawnych brak podstawy do żądania składania przez członków Rady oświadczeń lustracyjnych wnioskujemy o niezwłoczne podjęcie przez Pana Prezydenta inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie. Członkowie Prezydium Rady są zgodni, iż ze względu na szczególną rolę Rady i jej znaczenie w przestrzeni publicznej członkowie Rady powinni składać oświadczenia lustracyjne"


– czytamy w piśmie.

źródło: dorzeczy.pl

raw

#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Czym kieruje się PE w rezolucjach przeciwko Polsce?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czym kieruje się PE w rezolucjach przeciwko Polsce?
Tygodnik

Opinie

Popkultura
Nasi partnerzy: