"Wzywamy Państwa - jako przyjaciele Polski...". Kongresmeni USA w liście do prezydenta Dudy

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Eliot Engel i Bill Keating, szef podkomisji do spraw europejskich, eurazjatyckich i energii wystosowali do prezydenta Andrzeja Dudy list, w którym przestrzegają przed wprowadzeniem w życie ustawy dyscyplinującej sędziów. 
screen YT
List został opublikowany na stronie komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, w którym większość mają deputowani z Partii Demokratycznej. Obaj sygnatariusze - Eliot Engel i Bill Keating - listu są również deputowanymi z ramienia tej partii.
 

Jako wieloletni zwolennicy silnych stosunków polsko-amerykańskich opartych na wspólnych demokratycznych wartościach, piszemy, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie reformami sądownictwa w Polsce, które nie respektują zasad niezawisłości sądów i podziału władzy.

Od 2015 roku Pański rząd podejmuje niepokojące kroki w kierunku konsolidacji władzy kosztem polskich instytucji demokratycznych. Kroki te, w tym próby wyparcia dużej liczby sędziów polskiego Sądu Najwyższego oraz nękanie sędziów, którzy starają się zapewnić kontrolę nad władzą rządową, podważyły niezależność sądownictwa w Polsce. Te same metody zostały wykorzystane do oczyszczenia służb wojskowych i wywiadowczych z tych, którzy nie zgadzają się w pełni z polityką rządu i zastąpienia ich partyjnymi lojalistami, lekceważąc bezpartyjny charakter tych instytucji.


- piszą kongresmeni. 
 

Szczególny niepokój budzi ustawa uchwalona niedawno przez Sejm 20 grudnia 2019 roku, wprowadzająca zmiany do ustawy o sądach powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Zgodnie z innymi tzw. reformami, przyjętymi w ciągu ostatnich czterech lat, ustawa ta stanowi zagrożenie dla niezawisłości sądów, ogranicza wolność słowa i zrzeszania się sędziów, ogranicza samorządność sędziów oraz poszerza polityczną kontrolę nad pracami sądów. Pozwoliłaby między innymi na postawienie zarzutów dyscyplinarnych wobec sędziów kwestionujących politykę rządu znoszącą kontrole i ograniczyłaby udział organów kierowanych przez sędziów w podejmowaniu decyzji, w tym w powoływaniu prezesa Sądu Najwyższego i innych sędziów.

Wprowadzenie tej ustawy stanowiłoby znaczący krok wstecz dla historycznie silnego przywództwa Polski w zakresie reform demokratycznych w Europie. Erozja zasad demokratycznych podważyłaby wielkie postępy, jakie Polska poczyniła na przestrzeni dziesięcioleci w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego kraju.

Mamy nadzieję, że polska demokracja będzie kwitnąć dla swoich obywateli i dla Europy. Jednak siła Polski - podobnie jak Ameryki - opiera się na poszanowaniu demokratycznych tradycji i wartości. Z tego powodu wzywamy Państwa - jako przyjaciół Polski - do niepodpisywania tej ustawy.


- podsumowują Eliot Engel i Bill Keating.

źródło: foreignaffairs.house.gov

raw

#REKLAMA_POZIOMA#

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy zagłosujesz w ew. przyspieszonych wyborach?
Tygodnik

Opinie

Popkultura
Nasi partnerzy: