REKLAMA

Historia małoletniej polskiej ofiary "KL Auschwitz" przypomniana przez znaną artystkę Marinę Amaral

Marina Amaral, artystka zajmująca się koloryzowaniem i 'ożywianiem' zdjęć historycznych zajęła się upamiętnieniem postaci Czesławy Kwoki, czternastoletniej Polki zamordowanej przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
 Historia małoletniej polskiej ofiary "KL Auschwitz" przypomniana przez znaną artystkę Marinę Amaral
/ marinaamaral.com
Marina Amaral, artystka zajmująca się koloryzowaniem i 'ożywianiem' zdjęć historycznych zajęła się upamiętnieniem postaci Czesławy Kwoki, czternastoletniej Polki zamordowanej przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

Na stronie p.Amaral możemy przeczytać:

In Memory of Czesława Kwoka:
Czesława Kwoka (15 August 1928 Wólka Złojecka – 12 March 1943 Auschwitz) was a Polish Catholic child who died in the Auschwitz concentration camp at the age of 14. She was one of the thousands of child victims of German World War II crimes against Poles.
(tłum. Pamięci Czesławy Kwoki: Czesława Kwoka była polskim, katolickim dzieckiem, które zginęło w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w wieku czternastu lat. Była ona jedną z tysięcy dziecięcych ofiar niemieckich zbrodni przeciw Polakom podczas II Wojny Światowej).


Czesława została deportowana do obozu w Auschwitz, do którego przyjechała wraz z matką, zabitą następnie  miesiąc przed Czesią. Była ona jedną z około 230 tys. dziecięcych ofiar zamordowanych w tym obozie. Większość zabitych dzieci była pochodzenia żydowskiego, były także dzieci romskie, polskie, białoruskie, ukraińskie i rosyjskie.

Zdjęcie Czesławy zostało przez Amaral znalezione w albumie Heleny Kubicy pt." Nie wolno o nich zapomnieć", w którym figuruje ponad 700 wizerunków dzeicięcych więźniów zrobionych w czasie wojny przez polskiego fotografa, pochodzenia polsko-austriackiego, Wilhelma Brasse, więźnia KL Auschwitz wyznaczonego przez SS do prowadzenia dokumentacji fotograficznej. Brasse znalazł się w obozie po odmowie podpisania Volkslisty, ujęty w trakcie prób przedostania się przez granicę węgierską w celu dołączenia do szeregów wojska polskiego we Francji. Z jego szacunków wynika, że wykonał około 50 tys. fotografii więźniów. 

Wegług Brasse'a, pozowanie do zdjęcia zostało u Czesi Kwoki wymuszone biciem przez nadzorczynię. Dziewczynka została zabita poprzez podanie jej zastrzyku z fenolu 12 marca 1943 roku.

Aleksandra Jakubiak

żródło: marinaamaral.com, auschwitz.org, wikipedia

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura