Niemiecki TK właśnie uznał orzeczenie TSUE wobec Niemiec za... "przekraczające kompetencje UE"

"Decyzje EBC [Europejski Bank Centralny - red.] w sprawie programu zakupów w sektorze publicznym przekraczają kompetencje UE" orzekł niemiecki Trybunał Konstytucyjny ws. wcześniejszych postanowień TSUE odnoszących się do działania niemieckiego Programu Zakupów Sektora Publicznego.
 Niemiecki TK właśnie uznał orzeczenie TSUE wobec Niemiec za... "przekraczające kompetencje UE"
pixabay.com/Reichstag
 

W ogłoszonym dziś wyroku drugi Senat Federalnego Trybunału Konstytucyjnego uwzględnił szereg skarg konstytucyjnych skierowanych przeciwko Programowi Zakupów Sektora Publicznego (PSPP) Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Trybunał stwierdził, że rząd federalny i niemiecki Bundestag naruszyły prawa skarżących wynikające z art. 38 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 3 ustawy zasadniczej (Grundgesetz - GG), nie podejmując kroków kwestionujących fakt, że EBC w swoich decyzjach dotyczących przyjęcia i wdrożenia PSPP nie ocenił ani nie uzasadnił, że środki przewidziane w tych decyzjach są zgodne z zasadą proporcjonalności.

W wyroku z 11 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zajął odmienne stanowisko w odpowiedzi na wniosek Federalnego Trybunału Konstytucyjnego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym; nie uzasadnia to jednak innego wniosku w niniejszym postępowaniu. Przegląd przeprowadzony przez TSUE w odniesieniu do tego, czy decyzje EBC dotyczące PSPP są zgodne z zasadą proporcjonalności, nie jest zrozumiały; w tym zakresie wyrok został zatem wydany jako ultra vires

- czytamy.
 

PRZEŁOMOWE „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Niemiec stwierdza że decyzje Europejskiego Banku Centralnego przekraczają kompetencje UE”

Są „ULTRA VIRES” UE działa poza kompetencjami, jak casus PL 

TK RFN uchyla stanowisko TSUE

- skomentował europoseł Jacek Saryusz-Wolski.
 
adg

źródło: bundesverfassungsgericht.de, TT


Ankieta
Czy weto ws. budżetu UE jest...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy weto ws. budżetu UE jest...
Tygodnik

Opinie

Popkultura