REKLAMA

Komitet 14 czerwca zaapelował o godne obchody rocznicy I Transportu do Auschwitz. Odpowiedź ministerstwa

Społeczny Komitet 14 czerwca zaapelował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o godne obchody 80. Rocznicy I Transportu [Polaków] do Auschwitz, szczególnie w związku z ograniczeniami jakie nakłada na odwiedzających, w związku z pandemią koronawirusa Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poniżej zamieszczamy odpowiedź ministerstwa
 Komitet 14 czerwca zaapelował o godne obchody rocznicy I Transportu do Auschwitz. Odpowiedź ministerstwa
/ Wikipedia CC BY-SA 3,0 Bibi595

- MINISTERSTWO
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
SEKRETARZ STANU
Jarosław Sellin
Warszawa, 04 czerwca 2020 r.
DDK-MPN.6800.79.2019.JW
Pani
Barbara Wojnarowska Gautier
na adres poczty elektronicznej:
[email protected]

Szanowna Pani,
w związku z przesłaną przez Panią korespondencją elektroniczną z dnia 26.05.2020 r.
w sprawie organizacji uroczystości upamiętniających 80. rocznicę I transportu więźniów
Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, w pierwszej
kolejności pragnę podziękować Pani, której osobiste doświadczenie jest związane z historią
tego miejsca, za nieustające zaangażowanie w podtrzymywanie pamięci o bolesnej karcie w
dziejach świata, jaką jest zbrodnicza działalność aparatu i funkcjonariuszy państwowych III
Rzeszy Niemieckiej w czasie II wojny światowej.
Uprzejmie proszę o przyjęcie informacji, iż z uwagi na pandemię covid-19 i
wymuszone nią ograniczenia, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, za
wiedzą i akceptacją resortu kultury oraz komitetu organizacyjnego obchodów, podjęło decyzję
o formie i kształcie tegorocznych uroczystości, które prezentowane są na stronie internetowej
pod adresem http://14czerwca.auschwitz.org.
Zgodnie ze wskazanymi na ww. stronie zasadami, w dniu 14.06.2020 r., w godzinach
15.00-17.00, możliwe będzie indywidualne wejście na teren Miejsca Pamięci i złożenie
wieńców oraz zniczy pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu Bloku 11. Na teren Muzeum będą
mogły wchodzić w odstępach czasowych maksymalnie dwie osoby przy zachowaniu
obowiązujących rygorów sanitarnych. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie na adres:
[email protected] w celu ustalenia dokładnej godziny wejścia.
Uroczystości objęte zostały Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, a także Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informuję również, iż Wojewoda Małopolski na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnie 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 697) w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2120) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z 4 marca 2020 r. złożonego przez
Zastępcę Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wydał decyzję
o odmowie udzielenia zgody na odbycie zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady
(Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu) w dniu 14 czerwca 2020 r. w ramach obchodów
upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Obozów
Zagłady.

Jestem przekonany, że mimo szczególnych okoliczności, obchody tego dnia
przebiegną godnie i dadzą wyraźny sygnał o niegasnącej pamięci o więźniach I transportu i
wszystkich Polakach, którzy doświadczyli losu związanego z Auschwitz.

Z poważaniem
Jarosław Sellin


- pisze wiceminister Jarosław Selin

cyk

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura